Leidinggevenden van morgen zien veel belang in de verdere ontwikkeling van Circulaire Economie (CE). Dit bleek tijdens een discussiemiddag over dit onderwerp voor young professionals georganiseerd door het bedrijf Gispen. De invoering van CE staat nú al hoog op de agenda bij een aantal toonaangevende bedrijven en organisaties. Massale invoering blijft echter een kwestie van lange adem. De young professionals willen zelf dit proces graag versnellen ‘Het is zeker uit de stoffige hoek, maar het mag nog wel wat sexier,’ zo luidde een van de adviezen.

De discussie vond plaats op een honderd jaar oude salonboot, die zich met een hybride motor door de Amsterdamse grachten voortbewoog.  Symbolischer kon bijna niet. Duurzaamheid stond namelijk centraal tijdens deze middag en met name de circulaire economie. Hoe was de stand van zaken met de invoering en welke rol zagen de young professionals voor zichzelf? Het besef dat het gebruik van grondstoffen eindig is, zorgt op dit moment voor een razendsnelle omslag van denken binnen het bedrijfsleven en overheid, bleek al snel tijdens de discussie. Toch moeten er nog steeds veel gebeuren wil CE algemeen gemeengoed zijn in Nederland.

Andere winstcalculaties door bedrijfsleven

Het moet bijvoorbeeld sexier worden en nog veel meer door trendsetters worden opgepakt. Daarnaast zullen bedrijven andere winstcalculaties moeten invoeren en interne afdelingen veel meer met elkaar overleggen. Datzelfde geldt voor zakelijke partners. ‘De antwoorden zullen we alleen vinden als afnemers en leveranciers nauw met elkaar samenwerken’, stelde een van de aanwezigen. Gepleit werd voor sterk leiderschap. Er zullen investeringen moeten worden gedaan, zonder dat uitkomsten op voorhand zeker zijn. Bovendien zullen resultaten pas op langere termijn zichtbaar zijn. De jonge zakelijk professionals zagen hierin een grote rol voor zichzelf weggelegd. Niet alleen in de verre toekomst, maar nu al als ambassadeur. ‘Daar waar mogelijk, zijn wij bij uitstek diegenen die intern het voortouw moeten nemen’. Een mening die bij de andere aanwezigen op veel instemming mocht rekenen.

Over Circulaire Economie:

Circulaire economie streeft een economisch en industrieel systeem na, dat de herbruikbaarheid van producten, grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert. 

Over Gispen en Circulaire Economie:

Gispen streeft ernaar om gebruik te stimuleren en daarmee waardevoller te maken dan eigendom. Het design van producten en concepten gaat uit van circulaire principes en maakt waardevermeerdering (upgrading en toevoeging) op een later moment niet alleen mogelijk maar zelfs logisch. Circulaire principes worden nu al zo veel mogelijk in de bedrijfsvoering ingepast. Daar waar mogelijk worden samenwerkingsverbanden gezocht. Gispen participeert zelf in het EU project Use-it-Wisely, welke het gebruik van kennisgebaseerde, milieuvriendelijke, post-productie services als uitgangspunt heeft en ontwikkelt samen met TNO passend businessmodellen.