Ruud Lubbers opende met zijn key note speech het congres en sprak over het handvest van de aarde en met name ook over energievraagstukken. Joost van Roost (CEO Exxon Mobil Benelux) gaf aan dat zijn bedrijf nu meer openheid geeft over haar handelen op het gebied van duurzaamheid. Herman Mulder (directeur-generaal Group Risk Management van ABN AMRO) vertelde de leercyclus die zijn bedrijf heeft doorgemaakt.
De zaal maakte volop van de gelegenheid gebruik om kritische vragen af te vuren op deze drie key note sprekers.

In de middag waren er 4 deelsessies waarin flink inhoudelijk de diepte in werd gegaan op onderwerpen als business for development, planet in bedrijf, ondernemen in China en duurzaam inkopen.

Het congres werd afgesloten met een open forum debat waar Eckart Wintzen en Willem Lageweg (de nieuwe directeur van MVO Nederland) de discussie aanzwengelden met prikkelende stellingen.

De ruim 300 deelnemers waren enthousiast over de lokatie (Reehorst te Ede), de informatiemarkt met stands en het geboden programma. Op naar de 8e editie van het Nationaal Sustainability Congres in maart 2007!