Jongeren in heel Europa eisen EU-brede veranderingen om het voedselsysteem duurzamer te maken, waaronder het bevorderen van regeneratieve landbouw, het definiëren van uniforme voedings- en etiketteringsrichtlijnen en het inclusiever maken van voedselsystemen.

Om ervoor te zorgen dat de standpunten van de volgende generatie worden gehoord tijdens cruciale discussies over de toekomst van het voedselsysteem, heeft EIT Food nauw samengewerkt met 10 innovators in de leeftijd van 18-24 jaar en hen aangesteld als ‘FutureFoodMakers’ om een ​​aanzet te geven tot radicale verandering. EIT Food is ’s werelds grootste voedselinnovatiegemeenschap, ondersteund door het European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Deze FutureFoodMakers hebben een ‘Menu for Change’ ontwikkeld van zes prioriteitseisen voor het voedselsysteem om de toegang tot gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel te verbeteren, dat wordt gepresenteerd aan een publiek van beleidsmakers en leiders van voedselsystemen op de Future of Food Conference 2021. De zes eisen weerspiegelen de gebieden die volgens FutureFoodMakers de meeste impact zullen hebben om ervoor te zorgen dat de volgende generatie een toekomstgericht voedselsysteem kan erven.

Het Menu for Change roept belanghebbenden in de Europese voedingssector op om:

  • Streven naar een beheer van 25% van de landbouwgrond in de EU tegen 2030 volgens regeneratieve praktijken en een opleidingsorgaan ontwikkelen om bestaande en nieuwe landbouwers te ondersteunen bij de overgang naar regeneratieve landbouw
  • Definieer uniforme EU-richtlijnen voor voeding en etikettering die gemakkelijk en toegankelijk zijn, voldoen aan de behoeften van individuen en rekening houden met de milieu-impact van voedingsproducten
  • Ontwikkel een inclusiebeleid dat rekening houdt met de effecten van regelgeving op voedselkosten bij kwetsbare bevolkingsgroepen en het verstrekken van vouchers voor voedselrijk voedsel
  • Een EU-breed beleid voor de werkelijke kosten van voedsel ontwikkelen dat de berekening van de werkelijke kosten van voedsel dat wordt geproduceerd door middelgrote bedrijven en multinationals verplicht stelt door middel van levenscyclusanalyse en effectbeoordelingen
  • Voedselverspilling in supermarkten aanpakken en door de ontwikkeling van de bio-economiestrategie door het opstellen van monitoringplannen voor het verminderen van supermarkten die worden meegenomen in het
  • EU-brede monitoringprogramma voor voedselverspilling en het versnellen van de ontwikkeling van vervangingsmiddelen voor op fossiele brandstoffen gebaseerde materialen die biobased, recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn EU-niveau
  • Neem de voedings-, gezondheids- en milieu-implicaties van voedsel op in onderwijscurriculums voor kinderen, en bied ondersteuning en middelen aan ouders en leerkrachten over gezonde en duurzame voeding.

Het Menu for Change weerspiegelt nieuw onderzoek waaruit blijkt dat jonge mensen in heel Europa een herziening van het wereldwijde voedselsysteem willen om het milieu te beschermen.

Het nieuwe onderzoek, in opdracht van EIT Food, ondervroeg meer dan 2.000 18-24-jarigen uit het VK, Frankrijk, Duitsland, Polen en Spanje. Uit de bevindingen blijkt dat bijna acht op de tien jongeren (78%) vinden dat we dringend actie moeten ondernemen om de manier waarop we voedsel produceren en consumeren duurzamer te maken.

Ondertussen is tweederde (66%) van mening dat ons huidige voedselsysteem de planeet vernietigt en dat de situatie alleen maar erger wordt, aangezien 61% denkt dat de voedselsector de laatste jaren minder duurzaam is geworden.

Duurzaamheid van voedsel is een groeiende zorg voor deze leeftijdsgroep: tweederde (64%) zegt dat het de afgelopen 12 maanden belangrijker voor hen is geworden, terwijl 65% denkt dat Gen Z hier meer om geeft dan oudere generaties.

Van landbouwpraktijken en voedselproducten beschouwt Gen Z de groente- en fruitteelt als een van de meest duurzame opties, waarbij 74% zegt dat ze dit duurzaam vinden. Dit wordt gevolgd door het lokaal verbouwen van voedsel (74%), biologische landbouw (72%) en plantaardig voedsel (70%). Ondertussen vindt de helft van de jongeren (50%) het importeren van voedsel onhoudbaar.