Geen enkel bedrijf of instantie kan anno 2016 zonder een goed ontwikkeld beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat er op beleidsniveau over wordt nagedacht mag dan ook geen verrassing heten. Maar MVO-beleid is alleen succesvol door de medewerkers verantwoordelijkheid te geven. Dat stelt Avansdocent Joop de Zwart die vrijdag 3 juni promoveerde aan de Radboud Universiteit met zijn proefschrift: MVO voorbij de checklists.

De Zwart beweert niet dat MVO-beleid met zijn checklists, keurmerken en MVO–functionarissen zinloos is. Maar het is onvoldoende. Sterker nog: magertjes. Er ontbreekt iets. Om die reden legt de promovendus in zijn proefschrift de link tussen MVO en de hermeneutische filosofie. Die filosofie biedt een mogelijkheid om MVO terug te geven aan werknemers. Met hén begint het, niet bij beleid, hoe indrukwekkend geformuleerd ook.

Interpretatie
“Het draait om datgene wat verantwoord ten diepste ligt: een antwoord op iets. En dat iets, dat is wat de maatschappij van ondernemingen vraagt. Vragen en antwoorden. MVO, het is een kwestie van interpretatie. En dat stuk van de filosofie dat zich bezig houdt met de kunst van het interpreteren heet hermeneutiek. Hoe komt het dan dat in het internationale debat over MVO met geen woord wordt gerept over hermeneutiek?”, vraagt De Zwart zich af.

Volgens de promovendus is het van belang om het gesprek over de verantwoordelijkheid ook te laten voeren door de medewerkers. Als MVO niet meer is dan het toepassen van checklists, staan de werknemers en hun gedachten over verantwoord ondernemen buitenspel. En hoe vaak wordt er serieus tijd vrijgemaakt om te spreken over wat ‘verwantwoord’ is?

Biografie
Joop de Zwart (1971) voltooide een master in Bedrijfskunde (Rotterdam) en Wijsbegeerte (Tilburg). Momenteel is hij hogeschooldocent aan Avans Hogeschool, Academie voor Bouw en Infra. Daarnaast sport en musiceert hij: hij is vaste bespeler van enkele rijksmonumentale orgels, piano en clavecimbel.