Gedupeerden mijnbouw uit ontwikkelingslanden bezoeken Groningen

In de aanloop naar de onderhandelingen over een nieuw VN-Verdrag Mensenrechten & Bedrijfsleven in Genève volgende week, gaan mensenrechtenverdedigers uit Zambia en Guatemala morgen op bezoek bij gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Mensenrechtenschendingen door bedrijven zoals vervuiling van leefomgeving en schade aan woningen door bevingen zijn een internationaal probleem waarbij getroffenen vaak moeilijk gerechtigheid en genoegdoening kunnen krijgen. De verdedigers vragen met name aandacht voor de gevolgen voor vrouwen omdat zij onevenredig getroffen worden door de bedrijfsschendingen.

Bij deze unieke uitwisseling krijgt de delegatie uit Afrika en Midden-Amerika een tour door het bevingsgebied rondom Leermens en gaan ze in gesprek met de gedupeerden in Groningen over hun ervaringen, de diepere problematiek en oplossingen. Het VN-Verdrag is een belangrijke internationale oplossing die mensenrechtenschendingen door bedrijven moet voorkomen en gedupeerden beter toegang geeft om gerechtigheid te halen. Vrouwen ondervinden specifieke barrières bij het verdedigen van hun rechten.

Vrouwen extra geraakt

De mensenrechtenverdedigers uit Zambia en Guatemala gaan ook nog in gesprek met oud-mijnwerkers in Limburg en politici in Den Haag en reizen daarna door naar Genève om bij de VN-onderhandelingen aanwezig te zijn en roepen de Nederlandse overheid op om zich hard te maken voor het verdrag. Minister Kaag vragen zij om zich specifiek hard te maken voor vrouwenrechten.

Rachel Walker, vrouwenrechten expert bij ActionAid Nederland licht toe: “ Minister Kaag maakte van vrouwenrechten een speerpunt in haar ontwikkelingssamenwerking- én handelsbeleid. Internationaal komt er steeds meer erkenning voor het feit dat mensenrechtenschendingen door bedrijven niet gender-neutraal zijn. Vrouwen worden namelijk onevenredig hard geraakt. Het VN-Verdrag is een belangrijk instrument om dit aan te pakken en om gendergelijkheid wereldwijd te bevorderen. We verwachten dan ook dat minister Kaag, als voorvechter van vrouwenrechten, pal voor dit verdrag gaat staan .”

ActionAid pleit voor een feministisch VN-Verdrag Mensenrechten en Bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat er rekening gehouden wordt met de specifieke gevolgen van bedrijfsactiviteiten op vrouwen en vrouwenrechten gewaarborgd worden.

Foto: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

Share Button