Op donderdag 6 april is de Vereniging Circulair Groningen opgericht in Eemshaven. Deze vereniging, die bij oprichting reeds bestaat uit zo’n dertig bedrijven, zet zich actief in om de Groningse circulaire economie te versnellen en te realiseren. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering van afgelopen donderdag werden de zes bestuursleden gepresenteerd: Esseline Schieven (Nijestee), Jouke de Vries (Rijksuniversiteit Groningen), Edmund Tenfelde (Bollegraaf Recycling), John Vernooij (Omrin), Carlo Ezinga (Rabobank) en Heleen van Wijk (Groningen Seaports).

Logo Circulair Groningen

Circulair Groningen is een actieve en open vereniging waarin bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid hands-on aan de slag gaan met concrete circulaire acties: samenwerken, inspireren en ‘gewoon’ doen. De Vereniging Circulair Groningen wordt gecoördineerd door een programmabureau dat onder andere projecten ontwikkelt en kennisuitwisseling en innovatie stimuleert. ‘De vereniging kent een vliegende start, vooral doordat er veel enthousiasme en energie is vanuit het bedrijfsleven. Veel Groningse organisaties zijn al met circulaire economie bezig. We kunnen daarop doorbouwen en snel van start’, zegt kwartiermaker Bart Volkers. ‘Bij de oprichting heeft de gemeente Groningen een belangrijke rol gespeeld. Geweldig hoe zij hierbij ondersteunt.’

De verschillende leden en bestuurders van Vereniging Circulair Groningen zijn blij dat de oprichting van het initiatief afgelopen donderdag officieel beklonken is. ‘Het is een mooie samenwerking tussen alle verschillende partijen in het ecosysteem, echt getrokken vanuit het bedrijfsleven. We zijn daarnaast ontzettend verheugd met het brede draagvlak dat er voor de vereniging is. Ook Groningen Seaports juicht het initiatief van harte toe, aangezien het uitstekend past in de circulaire propositie en het circulaire cluster dat al in de havens zit’, aldus bestuurslid Heleen van Wijk, businessmanager Circulaire Economie bij Groningen Seaports.

De Vereniging Circulair Groningen heet nieuwe leden die mee willen doen en gezamenlijk stappen willen zetten voor de circulaire economie in Groningen van harte welkom.

Foto: Niels Cornelis Meijer