Gedragscodes van bedrijven worden steeds minder ingegeven door wet- en regelgeving. Ondernemingen willen in toenemende mate kunnen beschikken over een code om het ‘wij-gevoel’ binnen de onderneming te stimuleren, het gedrag van leidinggevenden te verbeteren en het imago van de onderneming zeker stellen. 

Bovendien vormt de code voor veel bedrijven niet langer alleen een handleiding die aangeeft wat wel en niet van werknemers wordt verwacht. Meer en meer geeft de code ook aan wat de langetermijndoelstellingen van de onderneming zijn, wat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf is en met welke dilemma’s zij in het zaken doen geconfronteerd wordt.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG en de Erasmus Universiteit naar de gedragscodes van de bedrijven die deel uitmaken van de Global Fortune 200.

Download het onderzoeksrapport (engels, pdf)