In de transitie naar een duurzame economie is het gebrek aan inzicht in de toeleveringsketen ēēn van de grootste uitdagingen. 51% van de beleidsmakers in het bedrijfsleven heeft geen idee of producten en grondstoffen die uit het buitenland worden gehaald op een eerlijke, veilige en verantwoorde manier gemaakt worden. Ook oplopende kosten, oneerlijke concurrentie buiten de Europese Unie en de toenemende en ingewikkelde regeldruk maken deel uit van de vijf meest genoemde bezwaren om duurzaam te kunnen ondernemen. Dat zijn resultaten uit de Nationale ESG-barometer van KPMG die inzicht geeft in de status van de duurzaamheidsagenda van ondernemend Nederland.

De helft van de ondervraagde beleidsmakers geeft aan dat zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord wordt ingekocht en waar mogelijk materiaal steeds vaker wordt hergebruikt. Tegelijkertijd zegt niet meer dan 18% verantwoordelijkheid te nemen voor eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden van aangekochte producten en grondstoffen.

Om te voldoen aan de op stapel staande Europese wet- en regelgeving voor duurzaamheidsrapportages moeten bedrijven met meer dan 250 medewerkers inzicht verschaffen in de status van hun duurzame operatie. De invoering van de Europese rapportage-eisen heeft flinke impact op dataverzameling, – analyse en verslaglegging. Zo moet helder worden waar gebruikte grondstoffen vandaan komen, onder welke omstandigheden deze zijn geproduceerd, hoe ze zijn vervoerd en wat de milieu-impact is van de gehele keten. Gebrek aan inzicht in de toeleveringsketen komt vooral door taalbarrières, beperkte beschikbaarheid of lastig te realiseren gegevens en afwijkende wet- en regelgeving buiten de grenzen van Europa.

“De coronapandemie heeft eens te meer aangetoond hoe kwetsbaar de toeleveringsketen van producten, grondstoffen en onderdelen is voor ondernemers. Tegelijkertijd is dat een pleidooi om meer inzicht te verschaffen in de herkomst van producten. Met het doel eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden voor iedereen ter wereld mogelijk te maken. Dat is een flinke opgave waarvoor bedrijfsbestuurders ook hun bijdrage kunnen leveren,” zegt Jerwin Tholen, Partner Sustainability bij KPMG.

Over het onderzoek

De Nationale ESG-barometer van KPMG geeft inzicht in hoeverre bedrijven waarde hechten aan ESG-thema’s en de route naar een duurzame operatie. Daarnaast is bedrijven gevraagd naar hun bekendheid met en de invoering van Europese wet- en regelgeving voor duurzaamheidsrapportage. De status van de duurzaamheidsagenda van ondernemend Nederland is bepaald op basis van onderzoek dat eind 2021 is afgerond onder meer dan 260 (financiële) beleidsmakers bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Onderdeel van dit rapport zijn ook de resultaten van eerder KPMG onderzoek aan de hand van de jaarverslagen van de top 25 beursgenoteerde en 25 grootste niet-beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.