Woensdag 10 juli verstuurden Modint, Thuiswinkel.org, Consumentenbond, Raad Nederlandse Detailhandel, INretail, Techniek Nederland, MVO Nederland een brief naar de nieuwe minister Economische Zaken Dirk Beljaarts en de nieuwe minister Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans. De ondertekenaars willen dat de politiek versneld inzet op consumentenbescherming en “een gelijk speelveld” creëert voor ondernemers.

Ij de brief deelden zij hun zorgen over de handelspraktijken van spelers van buiten de EU die zich op de Europese consument richten, met name Aziatische webwinkels. Door gebrek aan handhaving komen er veel producten op de markt waarbij de productveiligheid, privacy en -duurzaamheid in het geding zijn. Consumenten worden misleid. Bovendien legt oneerlijke concurrentie een dusdanige druk op Europese bedrijven dat het de bestaanszekerheid aantast. Ondernemers- en consumentenorganisaties roepen op om via efficiënte en gecoördineerde handhaving scherper op te treden tegen de zorgelijke handelspraktijken van buitenaf.