Geanne van Arkel is een van de meest ervaren mensen op het gebied van duurzaamheid in Nederland. Ze heeft zeventien jaar gewerkt aan duurzame thema’s bij Interface, een wereldspeler voor circulaire tapijttegels en vloeren.  Ze werd MVO Manager van het jaar in 2018 en is voorzitter van BiomimicryNL. 2020 was voor iedereen een lastig jaar, maar de coronacrisis heeft ons volgens Geanne óók aan het denken gezet.  Been Management Consulting ging met haar in gesprek.

Leermomenten

Waarover we aan het denken zijn gezet, moge duidelijk zijn: “Over hoe we met onze tijd omgaan en hoe we samen met elkaar de grote problemen kunnen oplossen. We leren hoe we meer kunnen genieten van onze families, we leren van de natuur en ook over onszelf als mens nu en in de toekomst.” 

Systemic thinking

In haar lange carrière leerde Geanne een belangrijk ding: mensen houden eigenlijk niet zo van verandering. “Daarom kun je beter spreken over systemic thinking. Denken over wat onze impact op de wereld is – en dan bij voorkeur in een holistisch perspectief dus ook denkend aan onze impact op toekomstige generaties.” 

Als voorbeeld noemt ze de SDG’s, waarbij het nastreven van de ene SDG schadelijk kan zijn voor de andere. Minder armoede betekent bijvoorbeeld vaak meer uitstoot. Volgens Geanne moet je daarom de context zien van het grotere geheel. Bij Interface werkten we ook altijd vanuit een visie, een doel. En nadat we dat doel hadden gedefinieerd, moest elke beslissing bijdragen aan het realiseren van dat doel. Daarbij weet je echt niet van tevoren welke stappen dat allemaal gaan zijn.” 

Interface past biomimicry toe om zich te laten inspireren door de natuur. “Het is belangrijk dat de planeet in balans blijft – en gezonde ecosystemen zijn veerkrachtig dankzij hun biodiversiteit en herstellen zich dankzij regeneratieve dynamische processen. Daarom kijken wij holistisch naar problemen en oplossingen, dus op basis van het grote plaatje. Door juist uit te zoomen in plaats van in te zoomen komt de beste oplossing vanzelf naar voren.” 

Beter dan ‘niet negatief’

Bij Interface werkte Geanne aan Mission Zero. “De randvoorwaarde voor succes was het elimineren van negatieve impact; geen afval en CO2-uitstoot. Met de natuur als inspiratie, ontwikkelden we circulaire producten, processen en business modellen.” 

“Inmiddels ligt de lat nog hoger: Interface wil regenererend ondernemen door te functioneren als de natuur. De nieuw ontwikkelde missie ‘Climate Take Back’ heeft nu al geleid tot de ontwikkeling van klimaatpositieve producten die met bio-based grondstoffen een CO2-negatieve voetprint hebben. En we werken zelfs aan fabrieken die functioneren als bossen. Ze dragen bij aan een gezonde leefomgeving én het is er fijn om te werken.” 

Blauwdruk voor de toekomst

De SDG’s zijn voor Geanne een duidelijke visie op de toekomst. “Ze helpen om je richting te bepalen. Zij zijn de blauwdruk, waarbij je je niet kunt permitteren om er eentje na te streven terwijl je schade toebrengt aan een ander. Juist het samenwerken en nastreven van meerdere SDG’s tegelijk zorgt voor echte oplossingen. 

“We kunnen veel leren van de natuur, alles is met elkaar verbonden. The Natural Step heeft al in kaart gebracht wat de mens moet doen om een integraal onderdeel te zijn van de natuurlijke systemen op deze planeet. Stap voor stap gaan we vooruit.”