In het verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2009 beschrijft de zuivelonderneming haar ambities, het beleid, de activiteiten en de behaalde resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het eerste jaar na de fusie tussen Friesland Foods en Campina eind 2008.

FrieslandCampina heeft vijf duurzaamheidsthema’s vastgesteld waaraan het zuivelconcern een wezenlijke bijdrage kan leveren: FrieslandCampina in de samenleving, Voeding & Gezondheid, Zorg voor milieu, Toegewijde medewerkers en Duurzame landbouw. Door het beleid en programma’s voor deze thema’s wordt gericht gewerkt aan een economische ontwikkeling waarbij tegelijkertijd de milieu-impact van de bedrijfsvoering wordt beperkt, gezonde producten worden aangeboden, de ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd en lokale gemeenschappen waar FrieslandCampina actief is, worden ondersteund.

Cees ’t Hart, chief executive officer van Koninklijke FrieslandCampina: “We streven ernaar om binnen het kader van de strategie route2020 de groei klimaatneutraal in de gehele keten te laten plaatsvinden. Dat willen we bereiken door samen met onze melkveehouders en ketenpartners te werken aan het verbeteren van de energie-efficiency, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van de productie van duurzame energie op melkveebedrijven. Duurzaamheid is daarmee een belangrijk fundament in de realisatie van onze bedrijfsstrategie.”

Melk en melkproducten zijn wereldwijd een belangrijke bron van eiwitten, vetten, vitaminen, mineralen en melksuikers en spelen een belangrijke rol in de dagelijkse voeding. FrieslandCampina biedt in haar assortiment de consument een keuze tussen verschillende varianten, vaak ook in een variant met minder energie (vet of suiker). Voorbeelden zijn Milner kaas, Optimel/Optiwell, Fristi GST en DubbelFrisss minder zoet. Het aantal producten met het Ik Kies Bewust-logo is het afgelopen jaar uitgebreid van 176 naar 194.

Verder wordt gewerkt aan het verduurzamen van de melkveehouderij en grondstofstromen en is de milieubelasting door het concern verminderd. De CO2-uitstoot en de emissie van andere broeikasgassen is in 2009 verminderd ten opzichte van 2008. Ook het energieverbruik is afgenomen. Hergebruik van water is een belangrijk aandachtspunt. Met het programma Foqus is een nieuw kwaliteitssysteem geïmplementeerd waarbij zowel kwaliteitsaspecten van producten als maatschappelijke aspecten van het productieproces worden geborgd in de gehele keten. Voor de toekomst wordt veel verwacht van het inkopen van duurzaam geproduceerde energie van leden-melkveehouders.

Het verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2009 is opgesteld aan de hand van de GRI-richtlijnen (level B) (richtlijnen voor het rapporteren over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen) en de criteria van de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken. Beide instrumenten zijn tot stand gekomen door een uitgebreid consultatieproces met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en diverse instanties van over de hele wereld.