Hein Schumacher, CEO: “Voor FrieslandCampina was 2018 een jaar van transformatie. We lanceerden een nieuwe organisatiestructuur en strategie. Hiermee krijgt de onderneming meer focus en commerciële slagkracht en kunnen we sneller inspelen op de wensen van de klanten. We willen leiden met duurzaamheid en laten dit onder andere zien door als eerste zuivelonderneming zuivel met het onafhankelijke ‘On the way to PlanetProof’-kwaliteitskeurmerk op de markt te brengen.”

Leiden met duurzaamheid

FrieslandCampina wil leiden met duurzaamheid en werkt daarom samen met de leden-melkveehouders aan een verdere reductie van de ecologische voetafdruk. De totale CO2-uitstoot daalde met 5,1 procent naar 12.462 kton CO2-equivalent. Dit is onder meer een gevolg van de toename van de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie door leden-melkveebedrijven. FrieslandCampina gebruikt in Europa 100 procent groene stroom, 90 procent van het totale verbruik aan elektriciteit van de onderneming wereldwijd. Bijna 28 procent van alle groene stroom werd bij de eigen leden ingekocht. Ook steeg de weidegang naar 81,2 procent, waarmee de doelstelling voor 2020 al is bereikt. Via het Dairy Development Programme werden in het afgelopen jaar meer dan 80.000 lokale boeren in ontwikkelingslanden en opkomende landen getraind. Dat is bijna vier keer meer dan in 2017.

On the way to PlanetProof

FrieslandCampina speelt met flexibele melkstromen in op de vraag naar bijzondere en/of duurzaam geproduceerde zuivelproducten. Een voorbeeld daarvan is Campina-zuivel met het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk met extra aandacht voor dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. FrieslandCampina is het eerste zuivelbedrijf dat zuivel onder dit onafhankelijke keurmerk op de markt brengt. De extra verdiensten komen ten goede aan de leden die melk voor zuivelproducten onder dit keurmerk leveren.

Download het geïntegreerde Jaarverslag 2018 (pdf)