Een team van tien duurzaamheidsexperts heeft in het kader van The Green Quest 22 adviezen opgesteld om FrieslandCampina DMV in Veghel verder te verduurzamen. Ze variëren van algenreactoren tot zonnepanelen. Van het (simpele) gebruik van restwarmte tot (het extreem innovatieve) plasmapasteurisatie. Van leasecontracten tot prestatie-eisen voor leveranciers. Afhankelijk van de investeringen die worden gedaan, kunnen de voorgestelde maatregelen leiden tot een reductie van het energieverbruik met 41% per ton product en een reductie in watergebruik van 12% per ton product.

 

FrieslandCampina Veghel heeft het Green Team drie ambitieuze doelstellingen meegegeven op het gebied van het terugdringen van het energie- en waterverbruik met 25 procent en het reduceren van het afvalwater met eveneens 25 procent. Deze moeten in 2020 gerealiseerd zijn. Om tot de adviezen in dit rapport te komen heeft het Green Team een maand onderzoek gedaan bij FrieslandCampina DMV. Daarbij heeft het input gekregen van de technische experts van GDF Suez Energie Nederland, Cofely,  afvalmanager SITA, alsmede de medewerkers van FrieslandCampina DMV en het Nederlandse publiek. Het Green Team werd tijdens deze vierde missie aangevoerd door Marga Hoek, directeur van ondernemersplatform De Groene Zaak en auteur van het prijswinnende boek Zakendoen in de Nieuwe Economie.

Green Team boegbeeld Marga Hoek: “De gestelde doelen zijn voor FrieslandCampina zeker haalbaar. De financiële besparingen in deze missie zijn moeilijker in te schatten dan in voorgaande missies. Het gaat om complexe installaties die grotere hoeveelheden energie en water gebruiken. Afhankelijk van investeringen die worden gedaan, kunnen de besparingen oplopen tot enkele miljoenen euro’s. De besparingen gaan onder andere om het verminderen van het energie- en waterverbruik, minder heffingen voor het lozen van afvalwater, en het gereduceerde verbruik van reinigingsmiddelen.”

Herman Sips, managing director FrieslandCampina DMV: “De adviezen zijn vindingrijk en inspirerend. Het rapport van het Green Team onderstreept dat duurzaam ondernemen ook economisch zeer aantrekkelijk kan zijn. Samen met onze medewerkers gaan we enthousiast aan de slag met de definitieve adviezen van het Green Team om FrieslandCampina DMV verder te verduurzamen. Dat is een mooie stap naar een duurzame toekomst!”

Over The Green Quest

The Green Quest is een zoektocht naar oplossingen om groener en duurzamer te ondernemen. The Green Quest is een samenwerking van de FD Mediagroep met GDF Suez Energie Nederland, Cofely en afvalmanager SITA.

Naast boegbeeld Marga Hoek (directeur van ondernemersplatform De Groene Zaak en auteur van het prijswinnende boek Zakendoen in de Nieuwe Economie) bestond het Green Team uit Marjan Minnesma (directeur Urgenda), Maurits Groen (duurzaam ondernemer, o.a. WakaWaka), Marieke van de Werf (voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA), Jan van Betten (oprichter Nudge), Thomas Rau (duurzaam architect RAU en oprichter TurnToo), Ruud Koornstra (duurzaam ondernemer, o.a. Tendris), Jan Paul van Soest (de Gemeynt), Anne Walraven (FutureFuel.nu) en Mark Beumer (programmamanager Het Groene Brein).