Frans Timmermans (Europese Commissie) verantwoordelijk voor klimaatbeleid en coördinatie Europese Green Deal

Verkozen Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft vandaag haar team en de nieuwe structuur van de volgende Europese Commissie voorgesteld. De nieuwe Commissie zal een afspiegeling vormen van de prioriteiten en ambities die zijn geformuleerd in de politieke beleidslijnen. De structuur van de Commissie sluit aan bij de doelstellingen die verkozen voorzitter Von der Leyen in het Europees Parlement heeft verdedigd in het kader van haar verkiezing. Vicevoorzitter Frans Timmermans (Nederland) zal de werkzaamheden inzake de Europese Green Deal coördineren. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor het klimaatbeleid en daarbij ondersteund worden door het directoraat-generaal Klimaat.

Centraal in ons werk staat de noodzaak om de klimatologische, technologische en demografische veranderingen aan te pakken die onze maatschappijen en onze levenswijze transformeren. Gevestigde mogendheden gaan hun eigen weg. Nieuwe mogendheden komen op en consolideren hun macht. Dit heeft geleid tot een gevoel van onbehagen en angst in veel gemeenschappen in heel Europa. De EU moet het voortouw nemen in de transitie naar een gezonde planeet en een nieuwe digitale wereld. Dit is echter alleen mogelijk door mensen te verenigen en onze unieke sociale markteconomie aan te passen aan de nieuwe ambities.

Nu we aan het begin staan van deze opdracht, moeten we onze sterke punten, onze talenten en ons potentieel ten volle benutten. We moeten ons focussen op gelijkheid en het scheppen van kansen voor iedereen, man of vrouw, mensen uit het oosten, westen, zuiden of noorden, jong of oud. We moeten onze gemeenschappelijke waarden verdedigen en de rechtsstaat handhaven. In de komende vijf jaar moeten alle Europese instellingen nauw samenwerken om de angst weg te nemen en kansen te scheppen.

Verkozen voorzitter Ursula von der Leyen: “Dit team zal vorm geven aan de Europese manier om dingen aan te pakken, door doortastende actie te ondernemen tegen de klimaatverandering, het partnerschap met de Verenigde Staten op te bouwen, onze betrekkingen met een zelfbewuster China vorm te geven en een betrouwbare buur te zijn, onder meer voor Afrika. Dit team moet opkomen voor onze waarden en voor normen van wereldklasse. Ik wil een Commissie die blijk geeft van vastberadenheid, die duidelijk gefocust is op de urgente kwesties en die antwoorden biedt. Een Commissie die evenwichtig, soepel en modern is. Dit team zal nu het vertrouwen van het Parlement moeten winnen. Mijn Commissie wordt een geopolitieke Commissie, die zich inzet voor duurzaam beleid. Ik wil ook dat de Europese Unie zich opwerpt als de verdediger van het multilateralisme. Omdat we weten dat we samen sterker staan om te bereiken wat we alleen niet kunnen.”

Het nieuwe college zal acht vicevoorzitters tellen, waaronder de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (Josep Borrell). De vicevoorzitters zijn verantwoordelijk voor de topprioriteiten in de politieke beleidslijnen. Zij zullen onze werkzaamheden richting geven met het oog op de belangrijkste overkoepelende kwesties, zoals de Europese “Green Deal”, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, een economie die werkt voor de mensen, onze Europese levenswijze beschermen, een sterker Europa in de wereld en een nieuwe impuls voor de Europese democratie. Centraal in de structuur van het nieuwe college staan de commissarissen. Zij zullen de expertise van de directoraten-generaal beheren.

Drie uitvoerende vicevoorzitters krijgen een dubbele functie. Naast hun taken als commissaris zullen zij als vicevoorzitter verantwoordelijk zijn voor een van de drie kernthema’s op de agenda van de verkozen voorzitter.

Vicevoorzitter Frans Timmermans (Nederland) zal de werkzaamheden inzake de Europese Green Deal coördineren. Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor het klimaatbeleid en daarbij ondersteund worden door het directoraat-generaal Klimaat.

Verkozen voorzitter Ursula von der Leyen: “Ik wil dat de Europese Green Deal kenmerkend wordt voor Europa. Centraal daarbij staat onze vaste wil om het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Het gaat ook om een economische noodzaak op lange termijn: degenen die het eerst en het snelst optreden, zullen de kansen van de ecologische transitie kunnen grijpen. Ik wil dat Europa het voortouw neemt. Ik wil dat Europa een exporteur wordt van kennis, technologieën en beste praktijken.”

 

Share Button