General Manager Coporate Social Responsibility, Eric Bouwmeester, is dan ook verheugd: “Klimaatverandering kan gezien worden als een van de belangrijkste uitdagingen voor de wereld en zo ook voor bedrijven. Fortis heeft klimaatverandering in het midden van haar corporate social responsibility strategie gesteld. Tegelijkertijd wordt Fortis gezien als een van de leidende banken op het gebied van CO2 emissiehandel. Het is dan ook heel bevredigend dat de initiatieven die we nemen, zowel ten aanzien van onze directe en indirecte CO2 “voetafdruk”, worden gewaardeerd middels de opname in de Climate Leadership Index.”

De Climate Leadership Index bestaat uit ondernemingen die zich hebben onderscheiden in het onderzoek van het Carbon Disclosure Project op basis van hun rapportage van de uitstoot van broeikasgassen en de strategie voor klimaatverandering, risicobeheer en positionering ten aanzien van “volgende generatie” kansen.

Voor de Climate Leadership Index zijn kandidaten uit tien sectoren op basis van (hun houding ten opzichte van) klimaatverandering vergeleken met hun branchegenoten. Fortis kwam als een van de beste uit de bus in de sector ‘banken en gediversifieerde financiële diensten’. Ondernemingen in de Climate Leadership Index gaven in deze sector blijk van een strategisch bewustzijn van de risico’s en kansen die een CO2-beperkte omgeving biedt. Daarnaast onderscheiden zij zich door de kwaliteit en effectiviteit van de programma’s voor terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen.

Streven van de 225 institutionele beleggers (met een gezamenlijk beheerd vermogen van US$ 31,5 biljoen) die het onderzoek van het Carbon Disclosure Project steunen, is de Climate Leadership Index te gebruiken om “Best in Class” ondernemingsbenaderingen voor het voetlicht te brengen die leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en een verlaging van de risico’s die met internationale klimaatverandering samenhangen.

Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren. Wij bieden onze particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed pakket van producten en diensten via de eigen kanalen, in samenwerking met het verzekeringsintermediair en via andere distributiepartners. Met een marktkapitalisatie van EUR 39,5 miljard (31/08/2006), behoort Fortis tot de twintig grootste financiële instellingen van Europa. Onze sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in 50 landen en de toewijding en het professionalisme van onze 58.000 medewerkers stellen ons in staat om mondiale kracht te combineren met lokale flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale dienstverlening.