Stel, je kan digitaal je bedrijventerrein namaken zodat je kan testen wat de beste oplossingen zijn om te verduurzamen. Geen speculatie en kostbare berekeningen, maar direct effecten verkennen. Kan dat? Fontysstudenten zochten uit of een simulatiegame het proces voor beleidsmakers, planologen en bestuurders makkelijker konden maken. Ze bouwden Venlo en omgeving na in de game Cities:Skylines om de impact van duurzame energietransitie initiatieven op en rondom bedrijventerrein Spikweien in Lomm te testen.

Dit project verkent de mogelijkheden om bedrijventerreinen, bedrijven en gemeente breder te laten kijken naar duurzame interventies. Het project is uitgevoerd door Fontys Minor Circulaire Economie (penvoerder Lectoraat De Ondernemende regio), Fontys ICT & Game Design, Ondernemend Venlo, de gemeente Venlo en betrokken bedrijven en wordt gefinancierd door Expertise Centrum High Tech Systems and Materials.

Digital Twins bouwen in Cities:Skylines

Wouter Sluis-Thiescheffer, senior onderzoeker aan Fontys Hogeschool ICT, verkent met zijn studenten de toepassingsmogelijkheden van serious games: “Dat zijn computerspellen met een ander doel dan entertainment, bijvoorbeeld training, simulatie of voorlichting.” Cities:Skylines is een entertainment game, waarin de speler complete steden kan bouwen. De maker (Paradox) biedt de spelers de mogelijkheid om de game grondig aan te passen, waardoor je er ook een serious game van kunt maken. Dit biedt perspectief in het geval van specifieke ruimtelijke vraagstukken, legt Sluis-Thiescheffer uit: “Door de parameters aan te passen met realistische data, krijgen we een realistisch beeld van verschillende soorten interventies. Je kan een soort ‘digital twin’ van een bestaand gebied maken.”

Een game als tool in duurzaamheidstrajecten

Besluitvorming bij dit soort duurzaamheidstrajecten is een “wicked problem”, er is niet 1 ideale oplossing. Dankeld Vanmeenen, docent-onderzoeker bij Hogeschool Economie en Communicatie, initieerde het project nadat hij de game gespeeld zag worden door zijn zoon. Hij legt het probleem uit: “Duurzame initiatieven worden vaak gestuurd vanuit hogere overheden, gericht op één type oplossing, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Het is een uitdaging om partijen te bewegen meer scenariogebaseerd te denken zodat er meer passende oplossingen met combinaties van interventies kunnen komen met het geld dat nu gebonden zit aan één type interventie. Deze gamingtoepassing biedt een extra middel om verschillende scenario’s te verkennen.”

De beste oplossing vinden voor Spikweien

In de situatie van bedrijventerrein Spikweien blijkt bijvoorbeeld dat slechts 60% van de daken geschikt voor zonnepanelen. Om inzicht krijgen in de impact van andere duurzaamheidsinterventies kan een game als Cities:Skylines een toegankelijk, kostenefficiënt middel zijn om alternatieven te verkennen en te evalueren welke impact wordt bereikt. Het bedrijventerrein is als casus behandeld in dit project, waarin diverse interventies getest zijn. Sluis-Thiescheffer benadrukt dat de uitkomsten indicatief zijn: “Ondanks het gebruik van precieze data, zijn er altijd meer factoren. Scenario’s kunnen verkend worden door middel van een set triggers om te helpen in besluitvorming. Een doorberekening zal los daarvan nog plaats moeten vinden.”

Conclusie: Circulair potentieel blijft onderbenut

Als middel zijn er met de game een aantal uitdagingen, concludeerde het onderzoeksteam. De doelgroep is niet bekend genoeg met het type game, waardoor game elementen afleiden. Gebruik in een workshopvorm, met instructie en onder leiding van een getrainde workshopleider lost dit op en maakt het mogelijk in een soort sociaal onderhandelingsproces een set interessante interventies te testen. De tweede bevinding is dat het duurzaam en circulair potentieel dat bedrijventerreinen bieden onbenut blijft door gebrek aan collectieve organisatie. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, geeft aan dat de reputatie van bedrijven in gevaar is en zij meer aandacht moeten besteden aan de brede welvaart. Om daaraan te werken hebben bedrijven hun omgeving nodig en kan een gebiedsgerichte aanpak, zoals op Spikweien, een belangrijke bijdrage leveren. Dit vereist ‘change agents’ met verbindend vermogen die lokale en corporate bedrijven, gemeente, provincie en parkmanagement op één lijn brengen door de juiste aanknopingspunten te vinden. Bij een vervolg van het project zal het komen tot collectieve organisatie toegevoegd worden aan de scope van het onderzoek.

De toekomst maken met Digital Twins

Wel is aangetoond dat de game veel potentie heeft als ‘digital twin’ in het beantwoorden van vergelijkbare vraagstukken. Dit project word dan ook meegenomen als casus in de ontwikkeling van een Europese Digital Twin Academy waar Fontys ontwikkelpartner in is. Amsterdam heeft inmiddels als stad ook een ‘digital twin’ en Eindhoven oriënteert zich op de mogelijkheden.

Night of the Nerds 2021

Het lectoraat Applied Games binnen Fontys Hogeschool ICT onderzoekt toepassingen van games als human performance technologie (HPT), maar ook als middel voor scenariodenken. In lopende projecten bekijken studenten en onderzoekers (vaak samen met partners) de mogelijkheden om games in te zetten als trainingsmiddel en simulatie. Het project Cities:Skylines laat dit zien. De resultaten zullen gepresenteerd worden tijdens Night of the Nerds 2021 (22-26 Maart). Meld je gratis aan om erbij te zijn.