Shells directeuren adviseren aandeelhouders om tegen de Follow This klimaatresolutie te stemmen, zo staat in het vandaag gepubliceerde stemadvies voor de aandeelhoudersvergadering op 19 mei. De klimaatresolutie steunt het bedrijf om zich te committeren aan het Parijsakkoord. In het stemadvies noemt het bestuur de Follow This resolutie “onnodig” en “mogelijk contraproductief”. Tegelijkertijd kondigde Shell een nieuwe klimaatambitie aan. Follow This verwacht dat verantwoorde beleggers inzien dat deze nieuwe ambitie onvoldoende is om Parijs te halen en daarom voor de klimaatresolutie stemmen.

Supporting Six

Zes van de tien grootste Nederlandse beleggers deden dat in voorgaande jaren. In samenwerking met deze ‘Supporting Six’ gaf Follow This Shell in 2019 een jaar adempauze om zijn doelen in lijn met Parijs te brengen.

We verwachten dat deze beleggers net als wij nog niet tevreden zijn. Deze nieuwe ambities zijn helaas geen doelstellingen en is het nog niet in lijn met het Parijsakkoord. Dit gaat niet leiden tot de noodzakelijke radicale verandering in investeringen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. De olie- en gasindustrie kan het klimaatakkoord van Parijs maken en breken. De wereld heeft bedrijven als Shell nodig om de leiding te nemen in de energietransitie van fossiel naar duurzaam.” Met deze ambitie en het negatieve stemadvies ontduikt Shell zijn verantwoordelijkheid tijdens de klimaatcrisis,” zegt Mark van Baal van Follow This, dat sinds 2016 klimaatresoluties indient bij Shell en andere oliebedrijven.

“Terwijl Shell herhaaldelijk claimt het Parijsakkoord te steunen, weigert het bestuur om hier concrete doelen te stellen die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs en leiden tot een wereld die niet meer dan 2°C opwarmt. Beleggers die willen dat het Parijsakkoord daadwerkelijk wordt gehaald, kunnen met een stem voor onze klimaatresolutie opnieuw een sterk signaal aan Shell en de olie-industrie geven. Gelukkig zien steeds meer grote beleggers klimaatverandering als een dermate grote bedreiging voor hun miljarden, dat ze oliebedrijven willen steunen en desnoods dwingen om te veranderen.”

Actiam, Achmea, Aegon, MN (namens PME en PMT), Nationale Nederlanden en Van Lanschot Kempen zijn hier goede voorbeelden zijn. Dankzij hen is Shell in beweging gekomen.

Waarom Shells nieuwe ambitie niet in lijn is met Parijs

  • een relatieve emissiereductie van 65% in 2050, gecombineerd met een groei van 40% (Shell Sky scenario), leidt tot een absolute emissiereductie van ongeveer 50%
  • IPPC scenario’s vragen om absolute emissiereducties van 70% (2°C) tot 100% (1,5°C)  in 2050 (meer detail over de scenario’s in de Follow This resolutie)