De voorgenomen heffingen en stevige verhoging van energiebelasting op gas uit het aanvullend klimaatpakket werken averechts voor voedingsmiddelenfabrikanten bij de verduurzaming. FNLI roept het demissionair kabinet op om voedingsmiddelenbedrijven geen extra belastingverhoging op te leggen.

Ondernemers kunnen nauwelijks concrete investeringsplannen maken voor de verduurzaming van hun processen. Deze lastenverhoging komt bovenop de extra kosten voor netbeheer, het ontbreken van perspectief door de gebrekkige energie-infrastructuur en onzekerheid rondom het overheidsbeleid. FNLI roept het demissionair kabinet op om voedingsmiddelenbedrijven geen extra belastingverhoging op te leggen en de politiek in het algemeen om zich na de verkiezingen te richten op de uitvoeringsproblemen die bedrijven ervaren bij het verduurzamen. Om perspectief te bieden om te kúnnen elektrificeren moet het instrumentarium daarvoor beter aansluiten op de karakteristieken van de bedrijven en is een versnelde toegang tot energie-infrastructuur noodzakelijk.

Bedrijven afhankelijk van hoge temperaturen hard geraakt

In opdracht van FNLI heeft adviesbureau KWA voor verschillende typen voedingsmiddelenbedrijven een analyse uitgevoerd naar de effecten van de maatregelen uit het aanvullend klimaatpakket en de effectiviteit van verduurzamingsmaatregelen die bedrijven kunnen nemen. Die laat zien dat met name bedrijven die voor hun productieproces afhankelijk zijn van hoge temperaturen, bijvoorbeeld industriële bakkerijen, zuivelbedrijven en aardappelverwerkers, zeer hard geraakt worden door de heffingen.

Ontbrekend perspectief om te verduurzamen: bedrijven willen wel, maar kunnen niet

Voedingsmiddelenproducenten, die behoren tot het zogenoemde Cluster 6, willen graag overstappen van gas naar elektriciteit, maar kúnnen dat veelal niet door het overbelaste stroomnet in Nederland. Het verkrijgen van een elektriciteitsaansluiting is bijna onmogelijk en er is onvoldoende aanbod van (groene) elektriciteit. Daar waar ondernemers wel kunnen verduurzamen, zorgen de verhoging van de energie­belasting op gas en de hoge prijs van elektriciteit voor een dermate zware lastenverhoging dat productie onrendabel wordt.

Directeur van FNLI Cees-Jan Adema: “Bovenop de kosten als gevolg van klimaatbelastingen en -heffingen, oplopend tot wel 642% ten opzicht van 2019, komen ook nog eens de extra kosten die bedrijven moeten gaan betalen als gevolg van een toename van de totale netbeheerkosten voor elektriciteit (nagenoeg een verdubbeling in 2050). Deze lastenverhogingen verzwakken de investeringsruimte van bedrijven terwijl diezelfde bedrijven werken aan realistische, duurzame alternatieven voor hun productie, maar in de uitvoering tegen allerlei problemen aanlopen. De analyse laat zien dat maatwerk nodig is. Niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor specifieke sectoren met relatief veel mkb. Mijn oproep aan de politiek is om zich te richten op uitvoering.”