Levensmiddelenbedrijven onderschrijven de noodzaak voor verduurzaming als geen ander. Om de energietransitie in de levensmiddelenindustrie te realiseren is een eerlijker inrichting van energieheffingen en -subsidies nodig. De levensmiddelenindustrie is een van de industrieën die vooroploopt met het terugdringen van CO2-uitstoot en de fabrieken in de sector behoren tot de meest efficiënte van Nederland. Maar door de disbalans in de huidige systematiek van heffingen en subsidies wordt het voor voedingsmiddelenbedrijven moeilijker om hun duurzaamheidsambities waar te maken, aldus de FNLI.

De levensmiddelenindustrie presteert zeer goed op het gebied van verduurzaming en is een van de koplopers van de energietransitie. De sector zet al jaren succesvol in op energiebesparende maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren. Steeds meer producenten van levensmiddelen dreigen nu echter belemmerd te worden in hun verdere verduurzaming. Levensmiddelenbedrijven betalen namelijk een onevenredig hoge bijdrage aan de Opslag Duurzame Energie (ODE) waarmee de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) wordt gefinancierd, maar kunnen hier niet of nauwelijks gebruik van maken.

FNLI roept op tot een eerlijker inrichting van energieheffingen en -subsidies

De FNLI wil bij blijven dragen aan de subsidie waarmee technieken ondersteund kunnen worden die helpen CO2-uitstoot te verminderen. Er is nu echter sprake van een grote ongelijkheid in deze systematiek waardoor levensmiddelenbedrijven onevenredig hard geraakt worden. Sommige levensmiddelenbedrijven betalen sinds vorig jaar namelijk tot 400% meer ODE-heffing terwijl de gemiddelde toename in de industrie 140% bedraagt. En de grote industrie die draait op olie en steenkool is vrijgesteld van de heffing. De ongelijkheid wordt nog verder vergroot doordat de bedrijven in de levensmiddelensector nauwelijks tot geen aanspraak kunnen maken op de subsidie terwijl diezelfde grote industrie juist wel de subsidie ontvangt.

Uitnodiging om in gesprek te gaan over voorstellen voor oplossingen

Deze disbalans moet hersteld worden om de energietransitie in de levensmiddelenindustrie te realiseren. De sector is bereid om faire bijdrages te leveren via de ODE en de lat om verder te verduurzamen ligt hoog. Levensmiddelenbedrijven investeren volop en steeds meer bedrijven hebben de ambitie om volledig CO2-neutraal te worden. De FNLI doet daarom een oproep aan de onderhandelaars en de informateur voor een nieuw kabinet, voor een eerlijker inrichting van energieheffingen en -subsidies voor de energietransitie. De FNLI nodigt hen uit om in gesprek
te gaan over de concrete voorstellen en oplossingsrichtingen die zij aandraagt.