Op 16 mei aanstaande zal het Jaarverslag worden gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. FMO heeft dit jaar voor het eerst ook het rapport van de directie laten verifiëren. In het jaarverslag is een rapport van KPMG Sustainability opgenomen. Hiermee vervult FMO een voortrekkersrol in de rapportage door ontwikkelingsbanken en versterkt het de mening dat sociale en milieubelangen een integraal onderdeel vormen van de manier waarop FMO zaken doet. Het bedrijf verwacht de komende jaren de eigen prestaties op duurzaamheidsgebied verder te verbeteren. Daarnaast zou het graag zien dat andere bedrijven het goede voorbeeld zouden volgen en op dezelfde wijze verantwoording gaan afleggen over duurzaamheidsresultaten.

Een andere innovatieve stap die FMO met dit verslag heeft gezet, is dat de jaarcijfers, die ongeveer zestig pagina’s beslaan, voor het eerst zijn vastgelegd op een CD. Door deze niet op te nemen in het gedrukte verslag worden in totaal rond de 150.000 papieren pagina’s bespaard, hetgeen gelijk staat aan ongeveer 750 kilo papier. Als alle 5000 Nederlandse bedrijven met meer dan 100 werknemers dit voorbeeld zouden volgen, zouden al snel 60.000 bomen kunnen worden gespaard.

De Development Impact Indicator (DII), die FMO in 2005 ontwierp om de ontwikkelingswaarde van haar projecten te meten, steeg in 2006 met 46 procent. Het ongekend goede economische klimaat van vorig jaar is hierop van invloed. In 2010 verwacht FMO een DII van 588, tegenover 390 in 2005. “FMO’s missie is het optimaliseren van ontwikkelingswaarde, meer in het bijzonder private sector ontwikkeling. De DII maakt de onwikkelingswaarde van FMO’s activiteiten en daarmee hun relevantie voor alle stakeholders van FMO transparant. FMO streeft naar een structureel hogere DII in de komende jaren vergeleken met 2005”, aldus FMO’s CEO Arthur Arnold.

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) is de internationale ontwikkelingsbank van Nederland. FMO investeert risicokapitaal in ondernemingen en financiële instellingen in ontwikkelingslanden. De investeringsportefeuille van FMO bedraagt EUR 2,7 miljard, waarmee FMO een van de grootste bilaterale ontwikkelingsbanken ter wereld is. Mede dankzij haar banden met de Nederlandse overheid kan FMO risico’s nemen die commerciële banken niet – of nog niet – bereid zijn te nemen. Missie van FMO: het scheppen van goed florerende ondernemingen die als motor voor duurzame groei in hun land kunnen fungeren.