Partnernieuws Flynth adviseurs en accountants

Flynth is de grootste businesspartner voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Met accountants, fiscalisten, juristen en andere specialisten staan we ondernemers bij met financiële dienstverlening in brede zin. Met een grote diversiteit aan klanten en een landelijk netwerk van locaties zijn we een grote speler in advies- en accountancyland.

Purpose, Missie en Strategie

  • Flynth geeft hoogwaardig advies aan ondernemers en draagt bij aan de financiële zekerheid van ondernemend Nederland, nu en in de toekomst. Dit doen we voor een sterk MKB waarmee we bijdragen aan onze maatschappij. (WHY) Een sterk MKB zorgt ook weer voor een versterking van de maatschappij. Flynth staat daarmee midden in de samenleving.
  • Met onze verregaande kennis van MKB-sectoren staan wij ondernemers en ondernemingen bij. We maken investeringen en risico’s inzichtelijk. Dat doen we door samen te werken met vakspecialisten in ons landelijke netwerk. (HOW)
  • We voorzien ondernemers van relevante cijfers, geven het beste advies en verlenen zekerheid en kwaliteit op basis van de laatste inzichten vanuit de markt en wet- en regelgeving. (WHAT)

Duurzaamheid nieuwe speerpunt

De CSRD is op 10 november 2022 aangenomen door het Europese Parlement. In een duurzaamheidsverslag geeft de onderneming inzicht in haar strategie en beleid over duurzaamheid, hoe zij dit implementeert en hoe zij scoort op de betreffende prestatiemaatstaven. Hierbij is duurzaamheid een breed begrip dat veelal ook als ESG wordt aangeduid, wat staat voor Environment (Milieu), Social (Sociaal) en Governance (Bestuur). Als Flynth zijn we hierdoor in 2022 gestart om grote stappen te zetten op dit thema, door opleidingen van medewerkers te organiseren, de eigen bedrijfsvoering aan te passen, en klanten te informeren over dit thema.

We adviseren klanten op het gebied van CSRD, stikstof, duurzaamheidsrapportages in de melkveehouderij, adviezen rondom wind- en zonne-energie en nog veel meer. De grootste impact die we als Flynth willen gaan uitdragen loopt via onze keten met ruim 50.000 klanten. Op naar een duurzamere samenleving!