Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal in de activiteiten en strategie van Fagron. De producten en diensten van Fagron dragen elke dag bij aan het verbeteren van de gezondheid van mensen wereldwijd. Fagron streeft er naar:

  • haar impact op het milieu te verminderen;
  • producten te leveren die voldoen aan alle relevante kwaliteits- en veiligheidsnormen;
  • goed te zorgen voor haar mensen;
  • verantwoordelijkheid te nemen in de toeleveringsketen; en
  • iets terug te geven aan de gemeenschappen waarin Fagron actief is.

Om aan dit streven concrete invulling te geven, publiceert Fagron haar ESG doelstellingen voor 2022.

In aanvulling op de al eerder gedefinieerde doelen ter reductie van broeikasgasintensititeit van de activiteiten van Fagron, stelt Fagron zichzelf in haar 2022 ESG plan onder andere ook ten doel om in 2025 50% van haar elektriciteit van hernieuwbare bronnen in te kopen en om afval te scheiden op al haar locaties. Op het gebied van gendergelijkheid streeft Fagron niet alleen naar een 50/50 genderverdeling van al haar personeel, maar voor 2025 ook op managementniveau. Verder wil Fagron dat in 2025 van haar toeleveranciers tenminste 75% (in inkoopwaarde) de Fagron Business Partner Code of Conduct hebben geaccepteerd. Het volledige 2022 ESG plan van Fagron, inclusief alle doelstellingen is na te lezen op onze website (alleen beschikbaar in het Engels).

Rafael Padilla, CEO van Fagron: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voor Fagron centraal: door medicijnen te personaliseren, worden ze toegankelijk voor nog meer mensen. In 2021 presenteerden we onze ESG strategie en rapporteerden we in ons 2020 jaarverslag voor het eerst uitgebreid over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Sindsdien hebben we een aantal belangrijke stappen gezet, zoals een belangrijke reductie van de broeikasgasintensititeit van onze activiteiten (scope 1, 2 en zakenreizen) en een stijging van het aantal jaarlijkse prestatie- en ontwikkelingsgesprekken van onze medewerkers naar 85%. We moeten onszelf echter blijven ontwikkelen. Fagron past haar ESG strategie daarom voortdurend aan naar aanleiding van ontwikkelingen op ESG gebied, trends in de sector en regio’s waar we actief zijn en de input die we krijgen van onze stakeholders. Ik ben er dan ook trots op dat we onszelf voor 2022 weer uitdagende doelen hebben gesteld om onze bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Fagron onderschrijft alle 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn gedefinieerd. Op basis van de gedefinieerde duurzaamheidsstrategie heeft Fagron vijf categorieen geselecteerd waar zij zich actief op richt en waar zij denkt de hoogste bijdrage te kunnen leveren: milieu, onze mensen, ketenverantwoordelijkheid, giving back en goed bestuur.