In het BouwKennis Marketing Jaarprijsboek zijn tien interessante projecten uit de inschrijvingen op de Marketing Jaarprijs 2008 uitgewerkt. Daarnaast zijn de winnaars van de BouwKennis Marketing Jaarprijs van de afgelopen jaren opgenomen. Hierbij wordt per casus aandacht besteed aan het (marketing)concept, de toegevoegde waarde voor de klant, de probleemstelling, gemaakte strategische keuzes, hoe een concept communicatief is uitgerold en de gestelde doelen en gerealiseerde resultaten. Het Jaarprijsboek bevat bovendien een onderzoek naar research & development in een krimpende markt.

Innovaties voor eigen onderscheidend vermogen

Fabrikanten staan bekend als de innovatiemotor van de bouwketen. De bouwmaterialenindustrie kan door zijn antennefunctie belangrijke ontwikkelingen in de sector signaleren en hierop inspelen. Nu er een periode aanbreekt waarin de bouwproductie afneemt, wordt het nog belangrijker voor bouwers om zichzelf te onderscheiden van hun concurrenten. Een grote rol is hierbij weggelegd voor de R&D- afdeling. Op welke ontwikkelingen spelen zij in?

Naast tal van elementen waarbij de vraag van de afnemers centraal staat, wordt het eigen onderscheidend vermogen als belangrijkste insteek voor innovaties genoemd. Gemiddeld 52% van de fabrikanten geeft aan dat innovaties bedoeld zijn om het eigen bedrijf te onderscheiden van de concurrentie. Het hoge percentage dat innovatie inzet voor het eigen onderscheidende vermogen lijkt erop te wijzen dat veel organisaties nog erg vanuit de eigen organisatie denken.

Ontzorgen en duurzaamheid populair

Aan de andere kant worden er ook een aantal specifieke ontwikkelingen in de markt gesignaleerd. `Streven naar meer gemak voor de eindgebruiker’ en `streven naar meer duurzaamheid’ worden door ongeveer de helft van de fabrikanten genoemd als trends waarop wordt ingespeeld. Gemiddeld 1% van de fabrikanten zegt dat de R&D-afdeling niet specifiek op bepaalde ontwikkelingen inspeelt.

Ontwikkelingen waar R&D-afdelingen van fabrikanten op inspelen (in %)
* Innovaties om zich te onderscheiden van concurrentie 52 * Streven naar meer gemak voor de eindgebruiker 51
* Streven naar meer duurzaamheid 48
* Meer systeembouw vraagt om systeemoplossingen 40
* Streven naar bouwtijdverkorting 36
* R&D belangrijker omdat klant meer maatwerk vraagt 24 * Onderscheidende vormgeving 21 * Geen ontwikkelingen 1
* Anders 5
* Weet niet/geen mening 9

Bron: BouwKennis, november 2008

BouwKennis Marketing Jaarprijsboek

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het streven naar duurzaamheid en het ontzorgen van de eindgebruiker belangrijke speerpunten zijn van R&D-afdelingen van fabrikanten. Ook bij de in het Marketing Jaarprijsboek opgenomen marketingconcepten komen deze termen veelvuldig terug.