De ISO 26000 richtlijn (internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) wordt mondiaal geëvalueerd.  Tot 15 april 2014 heeft elk land de tijd om de toepassing van de richtlijn op nationaal niveau te beoordelen en vervolgens een stem uit te brengen. Voor Nederland doet de normcommissie MVO dit.

Om goed beslagen ten ijs te komen, ontvangt de normcommissie graag input van gebruikers. Praktijkervaringen geven immers het beste beeld. Omdat u tot deze doelgroep behoort, nodigen wij u van harte uit om mee te doen aan deze evaluatie. Klik hier om de vragenlijst te openen. 

De enquête neemt hooguit 10 minuten van uw tijd in beslag en wordt op 18 februari a.s. gesloten.