Aedes tekende onlangs de European Declaration on Responsible Housing van het European Responsible Housing Initiative (ERHIN). De verklaring beschrijft Europese principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in huisvesting. Woningcorporaties in Europa kunnen zelf deze MVO-beginselen ook omarmen door de ‘Code of Conduct’ te tekenen: de MVO-gedragscode.

Door de ondertekening laten de volkshuisvesters zien dat zij uit eigen beweging aandacht hebben voor de grondbeginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sector. Het convenant is opgesteld door ERHIN, een initiatief van onder andere Housing Europe, de Europese federatie van publieke, sociale en coöperatieve huisvesting. Al 33 Europese organisaties ondertekenden het convenant, waaronder de Brabantse corporatie Casade.

Thema’s
Het convenant gaat over thema’s als:

  • Lokale sociale duurzaamheid. Hierbij kun je denken aan samenwerking met gemeenten en andere belanghebbenden om de sociale cohesie in wijken te bevorderen.
  • Duurzaamheid op het gebied van milieu. Bijvoorbeeld het verkleinen van de ‘ecologische voetafdruk’ van de woningvoorraad door woningaanpassingen.
  • Goede governance en eerlijke relaties met belanghebbenden. Daaronder verstaat ERHIN bijvoorbeeld een goede, transparante communicatie over het hoe en waarom van besluiten die een corporatie neemt.

In 2014 zijn voor het eerst ERHIN-awards uitgereikt. De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard was de winnaar in de categorie ‘lokale sociale duurzaamheid’.