De Europese Raad roept de lidstaten en de Europese Commissie er in zijn conclusies toe op de mensenrechten in mondiale toeleverings­ketens en fatsoenlijk werk wereldwijd te promoten. Het is voor het eerst dat de Raad de Commissie vraagt om hiervoor een EU-actieplan op te zetten. Doel is de mondiale toeleverings­ketens tegen 2021 duurzaam te maken. Daarnaast moet het plan de mensen­rechten, sociale en ecologische zorgvuldigheids­normen en transparantie bevorderen. Ook wordt van de Commissie een voorstel verwacht voor een EU-rechtskader voor duurzame “corporate governance” (met sector­overschrijdende zorg­vuldigheids­verplichtingen voor ondernemingen in de mondiale toeleverings­ketens).

De Raad vraagt de Commissie ook om een update van haar mededeling uit 2006 “Bevordering van waardig werk voor iedereen – Bijdrage van de Europese Unie aan de uitvoering van de agenda voor waardig werk over de hele wereld”.

De lidstaten moeten – in overeenstemming met hun bevoegdheden en nationale omstandigheden – hun inspanningen opvoeren om de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfs­leven en mensen­rechten uit te voeren (onder meer via nieuwe of geactualiseerde nationale actieplannen met daarin een slimme mix van vrijwillige en verplichte maatregelen).

De Raad wijst erop dat de huidige crisis de situatie van sommige werknemers nog verslechterd heeft: het aantal gewerkte uren is scherp gedaald en wereldwijd zijn arbeids­inkomens aanzienlijk afgenomen.

De conclusies werden aangenomen via de schriftelijke procedure.

Download de volledige tekst van de conclusies (pdf)