Europese primeur: Belgisch sectorakkoord om microplastics te vervangen

De Belgische Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem zal dinsdag 9 januari een sectorakkoord met DETIC, de  Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten en onderhoudsproducten, ondertekenen. Dit akkoord dat microplastics in de producten van deze federatie wil vervangen, is een première op Europees niveau.

Microplastics zijn vaste deeltjes kleiner dan 5 mm,  deels samengesteld uit synthetische polymeren die onoplosbaar en niet biologisch afbreekbaar zijn in watermilieu.  Verontreiniging door microplastics is een wereldwijd gezondheidsprobleem daar ze een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Bovendien kunnen ze door veel waterorganismen gemakkelijk worden opgenomen en uiteindelijk in de voedselketen terechtkomen.

De leden van DETIC engageren zich in de eerste plaats om microplastics in afspoelbare cosmetica en in mondproducten volledig te vervangen tegen 31 december 2019.

Beide partijen die het akkoord ondertekenen verbinden zich ertoe om een sensibiliseringcampagne voor de vervanging van microplastics op te zetten, die zich richt tot bedrijven en in het bijzonder tot KMO’s (MKB bedrijven).  Verder zullen ze informatie verstrekken over alternatieve ingrediënten.

Tegelijkertijd wordt een wetenschappelijke follow-up van het probleem van microplastics georganiseerd en een toezichtcomité opgericht met leden van de FOD Volksgezondheid & Veiligheid van de voedselketen, het kabinet van de minister van leefmilieu en DETEC. Dit comité zal zich kunnen beroepen op een raadgevend comité samengesteld uit consumentenvertegenwoordigers, NGO’s, universiteiten en/of onderzoekscentra.

De ondertekening van het akkoord heeft plaats op de boerderij  « Nos Pilifs », Trassersweg 347, 1120 Brussel. Deze boerderij werd opgericht in 1984 en geeft werk aan 145 mensen met een handicap.  Een voorbeeld van sociale economie, duurzame ontwikkeling en korte keten met talrijke partnerships in de kringloopeconomie. Meer informatie is hier te vinden.

Share Button