PlasticsEurope kondigt een aanzienlijke verhoging aan van geplande investeringen in chemische recycling: van 2,6 miljard euro in 2025 naar 7,2 miljard euro in 2030. Om investeringen in deze sleuteltechnologie en de transitie naar een circulaire economie verder te versnellen, pleit PlasticsEurope voor een geharmoniseerd en krachtig beleid en regelgeving kader. 

Chemische recycling stelt ons in staat plastic afval te recyclen dat anders wordt verbrand of naar de stortplaats wordt gestuurd. Het levert aanzienlijke hoeveelheden gerecycled materiaal met nieuwe plastic eigenschappen. Het is complementair aan mechanische recycling en heeft een enorm potentieel om hoogwaardige banen te creëren en bij te dragen aan een klimaatneutrale en concurrerende circulaire economie in Europa.

Geschat wordt dat tegen 2050 bijna 60% van de wereldwijde kunststofproductie gebaseerd zou kunnen zijn op hergebruik en recycling. Leden van PlasticsEurope investeren al miljarden euro’s en werken samen met innovatieve partners in de waardeketen om chemische recycling en andere geavanceerde technologische oplossingen op te voeren. Onze aangesloten bedrijven zijn van plan om hun investering in chemische recycling te verhogen om in 2025 1,2 Mt en in 2030 3,4 Mt gerecycled plastic te produceren.

Dr Markus Steilemann, President van PlasticsEurope en CEO van Covestro, zei tijdens het evenement ” Closing the loop on chemical recycling in Europe ” in Brussel: “Chemische recycling is een gamechanger en een belangrijke bouwsteen van de circulaire economie – niet alleen in Europa. Deze verhoogde investering bevestigt de vastberadenheid van de industrie om het probleem van plastic afval aan te pakken en ondersteunt de klimaat- en duurzaamheidsambities van de EU Green Deal. Dit is echter slechts een startpunt en er zijn nog aanzienlijke investeringen nodig om de waarde van deze technologie volledig te benutten.”

Colin Yates, Directeur Duurzaamheid Verpakkingen bij Mars Pet Nutrition: “Dit is een sensationele en welkome ontwikkeling nu we onze verpakkingen verminderen, herontwerpen en investeren om de kringloop te sluiten. Het vermogen van chemische recycling om gemengd plastic afval, dat anders bestemd is om te worden gestort of verbrand, om te zetten in harsen van voedingskwaliteit, zal een belangrijke stap zijn om Mars en andere fabrikanten in staat te stellen onze ambitie waar te maken om ervoor te zorgen dat onze verpakkingen deel uitmaken van een echt circulaire economie.” 

Om deze technologie op te schalen en een bredere systemische verandering te bewerkstelligen, is een toolkit nodig die vele oplossingen bevat – onder meer diversificatie van grondstoffen, nieuwe infrastructuur, bedrijfsmodellen, nieuwe materialen, afvalpreventie en ecodesign. Vanuit het perspectief van de industrie is het ook van vitaal belang dat beleidsmakers een beleids- en regelgevingskader creëren dat zekerheid biedt en verdere investeringen stimuleert.

Markus Steilemann voegt eraan toe: “Om te profiteren van het potentieel van chemische recycling hebben we een geharmoniseerd en sterk single market kader nodig. We moeten de kracht van de interne markt van de EU benutten en de integriteit ervan beschermen. We moeten ook erkennen dat we een gedeeld belang hebben bij het toekomstbestendig maken van onze economie en activa in Europa met innovatieve technologieën zoals chemische recycling.” 

Werken met publieke en private partners via allianties op lokaal, nationaal en mondiaal niveau om passende recycling, hergebruik en terugwinning van plastic afvalvervuiling aan te moedigen, de cirkel sluiten en een einde maken aan plasticvervuiling is van cruciaal belang. Met een verwachte bijdrage van 1,2 miljoen ton gerecycleerde kunststoffen geproduceerd door chemische recycling tegen 2025, speelt PlasticsEurope een leidende rol bij het behalen van de doelstelling van de Circular Plastics Alliance van de Europese Commissie om tegen 2025 10 miljoen ton gerecycleerde kunststoffen in Europese producten te gebruiken.

“Op basis van een unieke benadering van de circulaire economie zijn wij van mening dat het omarmen van en investeren in een hiërarchie van technologieën, gaande van mechanische tot chemische recycling, de optimale circulaire oplossing voor de waardeketen oplevert met minder impact op het milieu. Deze aanpak zal de kunststofindustrie in staat stellen haar ambitieuze recyclingdoelstellingen te bereiken en zal bijdragen tot een duurzamer leven.”, bevestigt Lucrèce Foufopoulos, Executive Vice President – Polyolefins and Circular Economy en CTO van Borealis.

Download de position paper van PlasticsEurope Nederland (pdf)