Een groep van 31 brancheorganisaties, samen de belangrijkste Europese marktsectoren in de plastics waardeketen vertegenwoordigend, hebben in een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie aangedrongen op een geharmoniseerde EU-regeling voor het berekenen van chemisch gerecyclede content door massabalans. Rechtszekerheid over massabalans is onmisbaar voor een intensivering van investeringen in Europese infrastructuur voor chemische recycling. Chemische recycling zelf is  onmisbaar voor het behalen van de EU 2050-doelstellingen voor klimaat en voor circulariteit van plastics(1). Partijen roepen de Europese Commissie daarom op om nog dit jaar een wettelijke basis op te nemen in de SUPD-uitvoeringsregeling (de  Implementing Act van de Single Use Plastics Directive), waardoor toepassing van EU-regels voor het gebruik van een massabalans creditmethode met fuel-use exempt mogelijk wordt en het aandeel van chemisch gerecycleerde inhoud in plastics kan worden berekend(2).

Virginia Janssens, directeur van Plastics Europe, zei: “om een circulaire plasticseconomie te kunnen realiseren, moeten we upstream en downstream alle wissels omzetten en maatregelen nemen. Dus ook chemische recycling, in aanvulling op  mechanische recycling. Het is een cruciale technologie omdat het nu nog de enig beschikbare methode is voor het recyclen van bepaalde soorten plastics. Ook is het onmisbaar voor toepassingen waarbij hoge kwaliteitseisen gelden voor de inzet van recyclaat, zoals voor voedselcontactmaterialen en medische toepassingen. De complexiteit van het Europese plastics systeem, met lange investeringscycli, maakt dat investeringsbeslissingen van nu in hoge mate bepalend zijn voor hoe de industrie er in 2050 uit komt te zien. Om de groei van chemische recycling te versnellen, moeten investeerders erop kunnen vertrouwen dat chemische recycling volledig wordt erkend en dat het massabalansmodel door EUbeleidsmakers wordt geaccepteerd. Het ‘window of opportunity’ voor  zulke investeringsbeslissingen sluit snel.”

Annick Meerschman, Innovation Director van Cefic, zei: “in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie is dringend behoefte aan een snelle uitbreiding van complementaire recyclingoplossingen, zoals mechanische, en chemische recycling. Deze gezamenlijke brief is ons krachtige en collectieve pleidooi hiervoor. We manen de EU om de massabalans chain of custody benadering dringend aan te nemen als methode voor het berekenen van het aandeel chemisch gerecyclede content in plastics, omdat dit ook cruciaal is voor het kunnen halen van de 2030 doelstelling voor gerecyclede content in plastic producten. Het ondersteunen van chemische recycling, als aanvullende oplossing op mechanische recycling, zal bovendien meer investeringen in deze technologie aantrekken en de EU helpen in het halen van de doelstellingen.”

Naast het leggen van een wettelijke basis in de SUPD-uitvoeringsregels, roepen partijen in hun gezamenlijke brief op tot duidelijke, coherente en consistente regels in alle andere stukken wetgeving die ook gaan over toepassing van gerecyclede content in plastics en in andere chemische materialen. Dit zou een enorme stimulans voor de circulaire economie zijn, het zou de strategische autonomie van de EU op het gebied van grondstoffen vergroten en het draagt wezenlijk bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen

Noten

1 In 2021 maakte Plastics Europe bekend dat haar leden plannen hebben voor grootschalige investeringen in chemische recycling. In totaal gaat het om 44 projecten in 13 EU-landen, goed voor een productie van 2.8 Mton aan chemisch recyclaat per jaar. In totaal gaat het om een investeringsbedrag van 2,6 miljard euro in 2025 tot 7,2 miljard euro in 2030.

2 Fuel-use exempt wil zeggen dat brandstof gerelateerd aan het energieverbruik voor productie is uitgezonderd, als ook brandstof die als bijproduct van productie ontstaat. De overige opbrengst is vrij toe te rekenen (free allocation).