MADE-BY en Rijkswaterstaat starten samen een Europees LIFE-project voor het verder verduurzamen en het meer circulair maken van de textielketen. Daarbij werken zij samen met partners in Engeland en Denemarken. Het project, waarvoor € 3,6 miljoen beschikbaar is, moet leiden tot de reductie van de hoeveelheid kleding die in Europa wordt gestort of verbrand met 90.000 ton per jaar in 2019.

In heel Europa wordt jaarlijks ruim negen miljoen ton afgedankt textiel gestort en verbrand. De milieu-impact van de productie van nieuw textiel is groot. De teelt van katoen kost veel water en er zijn chemicaliën nodig voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Door textiel te recyclen kan de productie van nieuwe grondstoffen in de toekomst worden teruggebracht.

MADE-BY en Rijkswaterstaat werken samen met de Britse organisatie WRAP, het Danish Fashion Institute en de London Waste and Recycling Board aan dit European Clothing Action Plan (ECAP). Samen met retailers, modemerken, consumenten, gemeenten, textielinzamelaars en recyclebedrijven streven ze er naar de impact op het milieu te verminderen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is medefinancier van het project in Nederland. 

MADE-BY

Om de milieueffecten in kaart te brengen, te meten en te verbeteren, gaat MADE-BY aan de slag met modemerken en retailers in heel Europa. Samen onderzoeken ze de duurzaamheid van de verschillende vezels, de effecten van verven en finishen, de levensduur van de kleding en het consumentengedrag. Bedrijven krijgen advies op maat over verduurzaming van hun collectie. “De omvang en de ambitie van dit project heeft de potentie om verandering en innovatie in gang te zetten in de gehele Europese kledingbranche,” aldus Allanna McAspurn, CEO van MADE-BY. 

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat richt zich op duurzaam inkopen door de overheid, toepassing van gerecycled materiaal en inzameling. Die activiteiten sluiten aan bij het REBus-project, het Categoriemanagement Bedrijfskleding Rijk en het nationaal actieplan verduurzaming van de sector, projecten waarin de Nederlandse overheid nu al een belangrijke rol speelt.In Nederland, Engeland en Denemarken start een aantal pilots met als doel dat er meer gerecyclede kleding in winkels terecht komt. Diverse kledingmerken hebben hiervoor al belangstelling getoond. “Mede door deelname aan het ECAP-project geeft Rijkswaterstaat, als uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid, verdere invulling aan de opdracht om de leefomgeving in Nederland te verduurzamen,” stelt Arjan de Zeeuw, directeur Leefomgeving van Rijkswaterstaat.