De Metropoolregio Amsterdam krijgt de eerste Europese campus voor de innovatie in de stadslogistiek, een van de grote uitdagingen om de leefbaarheid in onze steden te verbeteren. De City Logistics Innovation Campus, kortweg CLIC, wordt de broedplaats voor alles wat te maken heeft met vernieuwingen voor de bevoorrading van onze steden. Denk aan alle voertuigbewegingen voor (online) supermarkten, bedrijven, bouwplaatsen, pakketdiensten en maaltijdbezorgers. Mede als gevolg van corona zijn de bezorgingen gerelateerd aan online bestellingen geëxplodeerd, waardoor de noodzaak van oplossingen voor innovatieve stadslogistiek met de dag groeit. Daarnaast stellen klanten steeds hogere eisen aan bezorgsnelheid, prijs, tijdstip, locatie en duurzaamheid.

Leefbaarheid steden verbeteren

Het doel van CLIC is de leefbaarheid in de steden verbeteren door minder uitstoot, minder geluidsoverlast, minder voertuigbewegingen door het bundelen van goederenstromen, snellere bezorging en minder opstoppingen.

CLIC zal gerealiseerd worden op een 120.000 vierkante meter groot gebied aan de rand van Amsterdam, midden in de MRA, op bedrijventerrein Lijndenhof in de gemeente Haarlemmermeer. Het is direct gelegen aan de A9 bij Badhoevedorp, op een steenworp afstand van de luchthaven Schiphol. CLIC is een initiatief van Somerset Capital Partners, gespecialiseerd in de ontwikkeling van logistiek vastgoed, en partner Bohemen. Het gaat om een totale ontwikkeling van ruim 250 miljoen euro.

Logistieke hotspot

Om tot innovatie te komen moeten alle partijen in de keten vanaf de bron samenwerken. CLIC faciliteert deze innovatie vanaf de logistieke hotspot in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Bedrijven uit verschillende sectoren, kennisinstellingen, onderwijs en overheden kunnen er gezamenlijk werken aan projecten. CLIC biedt de ruimte om de gehele innovatiecyclus te doorlopen: van idee tot concept tot realisatie. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer hebben groen licht gegeven voor de ontwikkeling van deze nieuwe logistieke hotspot.

We willen met elkaar de toekomst van stadslogistiek gaan vormgeven”, zegt Robert Kreeft, project manager van Somerset Capital Partners en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van CLIC. “Partijen in de stadslogistieke keten of die anderszins bij innovatie in stadslogistiek betrokken zijn, kunnen zich op CLIC gaan vestigen. Alles wat deze innovatieve partijen zoeken, zullen ze vinden op CLIC. We hebben vernieuwende stadslogistieke hubs, flexibele bedrijfsruimte en moderne kantoren ontworpen en specifieke shared services ontwikkeld. We nodigen partijen ook van harte uit om met ons te delen hoe we hen op CLIC optimaal kunnen accommoderen en faciliteren. CLIC luistert graag. Talent is welkom om op CLIC te werken aan vernieuwende emissievrije stadslogistiek. Dit alles in een campusomgeving, met alle faciliteiten om prettig te verblijven.

Stan Roestenberg, directeur van Bohemen: “De omlegging van de A9 heeft een enorme impact op de leefbaarheid in Badhoevedorp, maar door CLIC wordt de positieve leefbaarheidsimpact voor veel meer mensen binnen de MRA merkbaar. De unieke kenmerken van de locatie maken de situering van CLIC op deze plek meer dan logisch en wenselijk. Het is voor ons het sluitstuk van 20 jaar werken aan de integrale ruimtelijke verbeteringen in Badhoevedorp en de MRA.

Flexibel en op maat

De logistieke hubs zijn flexibel in maat, hoogte en inrichting, met een vloeroppervlakte van 500 tot 2000 vierkante meter per unit. Doordat units op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden, kan aan elke behoefte worden voldaan. Ook de bedrijfsruimtes op CLIC zijn flexibel in te richten door bedrijven die logistieke stromen afhandelen en behoefte hebben aan specifieke ruimte op maat. Deze gebouwen zijn modulair en kunnen ruimte bieden aan bijvoorbeeld een keuken, laboratorium, werkplaats of een bedrijf uit de maakindustrie.

Zo wordt CLIC de broedplaats en testlocatie van tientallen uiteenlopende organisaties. Van foodbedrijven, technische serviceverleners of bezorgspecialisten, tot eigentijdse platformbedrijven. En van aan de keten gelieerde bedrijven uit diverse sectoren (zoals automobiel, ICT, energie of maakindustrie) tot kennis- en onderwijsinstellingen. De realisatie van CLIC is volgens de initiatiefnemers dan ook een reactie op de vraag uit de markt. Dagelijks bevinden zich 25.000 bestelauto’s en 6000 vrachtauto’s binnen de A10 Ring Amsterdam en dit aantal groeit nog steeds. De steden schreeuwen om oplossingen voor de logistieke problemen.

Groot tekort

Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics van de Hogeschool van Amsterdam: “Negentig procent van het bestelverkeer komt van buiten de stad en de bedrijven waar dit vandaan komt zitten ook nog eens heel erg verspreid. De kracht van CLIC is dat straks de capaciteit kan worden gebundeld. Er ontstaat namelijk een groot tekort aan geschikte ruimte aan de rand van de stad voor de juiste stadslogistiek. Zonder die ruimte kun je niet bundelen of met elektrische voertuigen en vrachtfietsen de stad in. Doe je niks, dan wordt het voor bedrijven onbetaalbaar om in de stad te leveren.

Robert Kreeft: “Stadslogistiek optimaliseren is complex. En er zijn reeds volop goede ontwikkelingen in stadslogistiek maar echt vergaande innovatie kunnen partijen uit verschillende sectoren alleen gezamenlijk bereiken. Iedereen heeft een stukje van de puzzel en op CLIC kunnen we straks gezamenlijk de puzzel leggen. Daarbij is de MRA de ideale proeftuin: als het hier kan, kan het ook in andere grote steden. Nederland kan hier straks laten zien wat de toekomst van stadslogistiek is aan partijen uit de hele wereld.

Toegankelijke voorzieningen

Ongeveer dertig Nederlandse steden heeft zich ten doel gesteld in 2025 emissievrije zones in te voeren, terwijl momenteel nog niet één procent van de logistiek emissievrij plaatsvindt. Ploos van Amstel ziet een belangrijke rol voor CLIC: “Samen moeten de bedrijven zich richten op de volumes die ertoe doen. Alleen door het bundelen van goederenstromen kan het efficiënter, schoner en blijft het betaalbaar. Minder voertuigen, minder chauffeurs, minder emissie.

Een groen campusterrein met hotelvoorziening vormt een centraal onderdeel van CLIC. Zowel professionals als omwonenden kunnen elkaar hier ontmoeten en gebruikmaken van verschillende services. Bedrijven en kennisinstellingen vinden een verscheidenheid aan logistieke hubs, bedrijfsruimtes, kantoren, flexibele werkplekken, vergadermogelijkheden, eet-, drink- en slaapfaciliteiten.

Een belangrijk streven voor CLIC is het realiseren van een integrale, hoogwaardige duurzaamheid. Er zal aansluiting gezocht worden bij wereldwijde certificering (zoals BREEAM en WELL) waar duurzaamheid op een breed aantal vlakken wordt gescoord, zoals management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik, ecologie en afvalverwerking.

Foto (van links naar rechts): Robert Kreeft (projectmanager Somerset Capital Partners), Mariette Sedee (wethouder Gemeente Haarlemmermeer) en Stan Roestenberg (directeur Bohemen B.V. ).