SP-Europarlementariër Dennis de Jong is tevreden over de aangepaste Europese aanbestedingsrichtlijn die vandaag door het Europees Parlement zal worden aangenomen. De Jong was als een van de zes onderhandelaars nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn. De Jong: ‘Ik heb er hard aan getrokken om de Europese regels voor aanbestedingen aan te passen, dat is gelukt. De nieuwe regels bieden meer mogelijkheden om sociaal en duurzaam aan te besteden en bovendien wordt het nu veel gemakkelijker voor het MKB om aan aanbestedingsprocedures mee te doen en zo opdrachten binnen te halen.’

De SP’er heeft zich met succes ingezet voor tal van concrete aanpassingen van de richtlijn ten bate van het MKB. De Jong: ‘Bij dit voorstel is op mijn verzoek voor het eerst een MKB-test uitgevoerd door het Europees Parlement. Dat heeft goed uitgepakt. Zo is mijn voorstel om overheidsopdrachten zoveel mogelijk op te knippen in kleinere percelen overgenomen. Ook hebben we hard geknokt voor het aanpassen van de jaaromzeteis. Was het tot nu toe nodig dat de jaaromzet van een bedrijf minimaal driemaal het totaalbedrag van de aanbestedingsopdracht moest zijn, nu is dat verlaagd tot minimaal tweemaal dat bedrag. Door deze maatregelen kunnen kleine bedrijven gemakkelijker in aanmerking komen voor aanbestedingsopdrachten.’

De eerste aanbestedingsrichtlijn uit 2004 heeft volgens de SP tot veel problemen geleid, vooral omdat uiteindelijk altijd voor de laagste prijs moest worden gekozen. De Jong: ‘In de nieuwe regels wordt het mogelijk om te kiezen voor de economisch meest voordelige offerte. Hiermee wordt bedoeld dat ook sociale- en milieucriteria de doorslag mogen geven. Dit geeft onze lokale en provinciale bestuurders en volksvertegenwoordigers eindelijk de ruimte om het aanbestedingsbeleid in heel Nederland 100% sociaal te maken.’