De komende vier jaar neemt een consortium van bijna 20 Europese bedrijven en kennisinstituten alle aspecten van het toepassen van gerecyclede kunststoffen onder de loep. Het doel van dit Europese INCREACE-project is om meer gerecyclede kunststoffen in elektronica te toe te passen. Partners for Innovation heeft de leiding over een deelproject om mensen bij deze transitie te betrekken: hun aankoop- en afdankgedrag is essentieel voor succes.

In 2016 ging slechts 5,3 miljoen ton afvalplastic naar recyclingfaciliteiten in de Europese Unie. Na recycling is de opbrengst over het algemeen nog eens een factor 1-2 lager. Daarom moeten het inzamelingspercentage en het recyclingrendement aanzienlijk omhoog. Bovendien moet de vraag naar gerecycleerde kunststoffen een boost krijgen, vooral in hoogwaardige toepassingen als elektrische en elektronische apparatuur (EEA). In deze industrie wordt nu slechts 2 procent recyclaat toegepast. Om dit structureel te verbeteren, is onlangs het Europese project ‘INCreasing REcycled content in Added value products for a resilient and digitized Circular Economy (INCREACE) van start gegaan.

Techniek, economie en gedrag

De 20 projectpartners, die uit de hele keten afkomstig zijn, ontwikkelen innovatieve data gestuurde sorteersystemen om te voorkomen dat potentieel gevaarlijke stoffen bij de gerecyclede kunststoffen terechtkomen. Daarnaast combineren ze verschillende recyclingtechnologieën om het totale recyclingrendement op te krikken. Omdat de traceerbaarheid van de kunststoffen essentieel is, zal het project gebruik maken van blockchain-technologie. Het resultaat van deze inspanningen wordt toegepast op vijf businesscases waarmee de EEA-sector worstelt. Naast de technologische en materiële aspecten analyseert INCREACE de toepassing van meer gerecyclede kunststoffen in elektronica vanuit economisch, regelgevend en gedragsperspectief.

Circulaire samenleving

Een van de doelstellingen van het project is om mensen als eindgebruikers te betrekken bij de overgang naar circulaire kunststoffen. Eindgebruikers spelen immers een cruciale rol in deze transitie, zowel aan het begin bij de aankoop als aan het einde bij het inleveren en inzamelen. Partners for Innovation neemt het voortouw in dit deel van het project: de circulaire samenleving.

Het doel van dit deelproject is tweeledig; het stimuleren van duurzame aankoopbeslissingen over gerecyclede EEA-producten en het vergroten van de participatie bij de inzameling van gebruikte EEA-producten. We zullen eerst de stand van het huidige onderzoek over deze onderwerpen in kaart brengen en hiaten in de kennis opsporen. Vervolgens zetten we voor en met eindgebruikers effectieve en waardevolle experimenten op. Dit alles resulteert in richtlijnen en een praktische aanpak voor het ontwerpen van innovatieve Product-Service-Systemen en waardeproposities die mensen helpen met duurzaam aankopen en het afdanken.

Meer informatie