De EU gaat zich meer inzetten om handel te verduurzamen. Tijdens een door Nederland georganiseerde internationale conferentie is afgesproken om een Europese agenda voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen uit te werken. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): ‘De producten die bij ons in de schappen liggen, hebben vaak al een enorm traject afgelegd. Onze mobiele telefoons worden samengesteld uit onderdelen uit meer dan 50 verschillende landen. Met de economische slagkracht van de EU hebben we een sterke troef in handen om ervoor te zorgen dat al die productieketens duurzamer en eerlijker worden. 500 miljoen Europeanen die eerlijke producten eisen, maken toch meer geluid dan 17 miljoen Nederlanders.’

Nederland is koploper maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo werken verschillende Nederlandse bedrijfssectoren aan convenanten over maatschappelijk verantwoord ondernemen en hebben Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties samen met de overheid dialogen opgezet over eerlijk goud en het tegengaan van landroof in ontwikkelingslanden. Ploumen vindt dat dit soort initiatieven ook in de rest van de EU moeten worden ontplooid. Als aankomend EU-voorzitter wil zij zich daarvoor inzetten: ‘Een Europese aanpak zou enorme positieve gevolgen hebben voor het milieu en de levens van miljoenen mensen in ontwikkelingslanden. Maar Europese beleidsmakers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties weten elkaar niet altijd te vinden en werken nog teveel langs elkaar heen. Met ons Nederlandse poldermodel geven we een heel goed voorbeeld van hoe het anders kan.’

Aftrap voor de Nederlandse inzet voor een Europees verduurzamingsbeleid is de conferentie EU and Global Value Chains, vandaag op het EU-voorzitterschapsterrein in Amsterdam. Voor het eerst maken 300 Europese topbeleidsmakers kennis met de Nederlandse aanpak van maatschappelijk verantwoorde productieketens. Uitgangspunt hierbij is dat bedrijven en maatschappelijke organisaties samen afspraken maken, als alternatief voor wetgeving. Volgens de minister is er veel te bereiken op het gebied van textiel, palmolie, goud, landbouwproducten en de financiële sector. Naast eurocommissaris Malmström (Handel) en de Duitse staatssecretaris Silberhorn (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) waren internationale maatschappelijke organisaties, bedrijven en EU-beleidsmakers aanwezig.

Tijdens de conferentie spraken de Nederlandse organisatie Initiatief Duurzame Handel en koepelorganisaties uit acht Europese landen af zich in te zetten voor 100% duurzame palmolie in 2020. Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland schaarden zich met een politieke verklaring achter dit initiatief en zullen zich op Europees niveau voor duurzame palmolie inzetten. Deze vijf landen spraken ook af zich in de EU sterk te maken tegen ontbossing, een van de problemen gelieerd aan palmolieproductie.

Ploumen: ‘Dit is een eerste stap, die laat zien dat we ons Nederlandse hulp en handel beleid naar Europees niveau kunnen tillen. De EU heeft zich vandaag gecommitteerd aan de verduurzaming van mondiale productieketens; belangrijk is nu om door te pakken en concrete resultaten te boeken.’ Tijdens een gecombineerde bijeenkomst van Europese ministers voor Handel en voor Ontwikkelingssamenwerking op 2 februari 2016 zal minister Ploumen de uitkomsten van de conferentie presenteren.