Modint, de brancheorganisatie van de textielsector, luidt de noodklok. Verduurzamen is te duur en oneerlijk. Nederlandse ondernemingen zijn uniek in Dutch design en het (laten) produceren van duurzame producten. We leggen het nu teveel af tegen directe import van consumentengoederen uit Azië en verliezen straks al onze duurzame producten. De Nederlandse ondernemers hebben steun nodig van de overheid om op te schalen in het verduurzamen van textiel, zodat we nog meer duurzame producten krijgen en er eerlijke handel ontstaat.

Investeer in ‘slow’ fashion, belemmer ‘fast’ fashion

Duurzame textielproducten zijn van goede kwaliteit, voor een langere levensduur, voor circulair gebruik, voor eeuwige relevantie (‘slow’). Echter, worden er nu per dag enorm veel kilo’s fast fashion geproduceerd buiten Europa die niet voldoen aan alle duurzaamheidseisen, zonder importheffing en EU-controles op keten, kwaliteits- en producteisen ons land bereiken. De hoeveelheid en snelheid waarmee via e-commerce onze consument wordt overspoeld, is ongekend. Dit terwijl de Nederlandse ondernemers hun verantwoordelijkheid pakken om producten te ontwikkelen die voorgoed mee kunnen. Tegen de Aziatische concurrentie is bijna niet meer op te boksen, wat zorgt voor een oneerlijk speelveld en vooral geen duurzame handel.

Maak van verduurzamen een businessmodel

Als de overheid investeert in ondernemers die hun nek uitsteken om te verduurzamen, dan is het voor ondernemers ook betaalbaar. Modint pleit voor:

 • invoerrechten voor kleine zendingen consumentenartikelen onder de € 150
 • strengere handhaving door de overheid bij kleine zendingen op productveiligheid van consumentenartikelen
 • lagere btw-tarieven op gerecyclede materialen
 • verbod op reclame voor ‘fast’ textielproducten
 • beprijzing van primaire grondstoffen (zoals polyester van niet-hernieuwbare grondstoffen)
 • fiscaal aantrekkelijk maken van innovatief, circulair productieketen-management
 • belonen van produceren van duurzame producten met bijvoorbeeld subsidies

Wat onze textielsector al doet

Onze leden zetten zich al in door:

 • zoveel mogelijk te werken met materialen die allemaal weer terug een nieuw productieproces in kunnen
 • producten te ontwerpen die langer mee gaan
 • een proces in te richten om het inzamelen (en hergebruiken en recyclen) van afgedankt textiel eenvoudiger te maken
 • transparant te zijn over activiteiten
 • samen met belanghebbenden te werken aan verbeteringen in de keten