Er is een grote behoefte aan een verbeterde beheer van natuurlijke bronnen in de EU. Een EU onderzoek geeft dit aan als voorbereiding van een workshop over dit onderwerp.
Meer efficient gebruik van de voorraden moet 1 van de peilers worden van EU’s sixth environmental action programme dat momenteel gemaakt wordt.

Het onderzoeksrapport geeft een overzicht van tradionele beheerssystemen en theorieen en tevens van nieuwe theorieen die dematerialisatie propageren. Hiertoe behoren Factor 4, Factor 10 and eco-efficiency. Het rapport geeft ook aan hoe milieu-gevolgen kunnen worden gemeten en gewaardeerd.