Het CurCol-project, waarin partners uit Ierland, Duitsland, België en Nederland samenwerkten, deed onderzoek naar de potentie van kurkumine als natuurlijke kleurstof. Kurkumine wordt al gebruikt in voedingsmiddelen en farmaceutische producten en is een duurzaam alternatief voor kleurstoffen uit niet-hernieuwbare bronnen. Het project heeft met succes innovatieve stappen gezet voor zowel de agrarische als industriële sector.

Uit recente statistieken blijkt dat Europa jaarlijks 87 miljoen ton verpakkingsafval produceert en dat (industriële) compostering een veelgebruikte methode is voor biobased verpakkingsmaterialen zoals PLA. Maar synthetische kleurstoffen die vrijkomen bij het composteren bevatten giftige elementen die zich ophopen in het milieu en bij het recyclen van papier in het afvalwater terechtkomen. CurCol brengt een oplossing voor dit probleem een stap dichterbij, door het gebruik van natuurlijke kleuren.

Hoogwaardige teelt

Door onderzoek te doen naar de teelt van kurkuma (Curcuma longa L.) heeft CurCol nieuwe kansen gecreëerd voor het mkb in de glastuinbouw met een nieuwe hoogwaardige teelt. Dit heeft geleid tot handige tools voor telers en andere geïnteresseerden om zelf aan de slag te gaan met het kweken van kurkuma, zowel in aeroponics/hydroponics als grondgebonden teelt.

Verpakkingssector

Een ander gebied waar CurCol zich op richtte was de verpakkingssector. Door biobased materialen te ontwikkelen en giftige of schadelijke, synthetische kleurstoffen en additieven te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven, heeft CurCol het bewustzijn in de industrie vergroot en nieuwe markten geopend.

Deze innovatieve ontwikkelingen dragen bij aan de overgang naar de bio-economie, één van de topprioriteiten in heel Europa, inclusief alle NWE-regio’s. CurCol vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en ondersteunt de transitie naar nieuwe duurzame materiaalproductie, waarmee de CO2-voetafdruk en de afvalproductie van de industrie sterk zullen verminderen.

Toekomst

Hoewel verdere ontwikkeling en vervolgonderzoek nodig zijn voordat deze innovaties commercieel kunnen worden geïmplementeerd, bieden de resultaten van CurCol interessante en positieve perspectieven voor de toekomst van duurzame productie. Daarnaast heeft het project nieuwe informatie opgeleverd voor het onderwijs, onderzoeksmogelijkheden en contacten met het bedrijfsleven.

Het CurCol-project is een belangrijke stap op weg naar duurzame verpakkingen en materialen. De productie van op kurkuma gebaseerde kleurstoffen met verbeterde kwaliteit en geschiktheid voor gebruik in plastic verpakkingen en inkten is mogelijk. Het is een natuurlijk alternatief voor synthetische kleurstoffen. Het project is een inspiratie voor andere bedrijven in de branche om ook aan duurzaamheid te werken en stimuleert hopelijk eindgebruikers en retailers zodat natuurlijke kleurstoffen op de markt kunnen komen. Dit zal bijdragen aan een groenere toekomst voor Europa en de rest van de wereld.