Twee organisaties binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) maken deel uit van een project dat bijna € 25 miljoen aan EU-financiering heeft gekregen. Het doel van het project is om de duurzaamheid van havens in de Europese Unie te verbeteren. In totaal 45 organisaties gaan samenwerken in een internationale alliantie aan een Horizon 2020 project in het kader van de Green Deal oproep om de groene en digitale transitie te stimuleren. Het project, onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam, start naar verwachting in september 2021 en loopt vijf jaar.

Het Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA), gehost door Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en het Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics (Erasmus UPT) zullen een prominente en leidende rol spelen in verschillende delen van het project dat het acroniem MAGPIE heeft gekregen: sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs.

Versnellen van duurzame havenenergie

De verwachting is dat de transportsector de komende jaren zal overstappen op schone energie, maar het is nog niet duidelijk welke typen en voor welke vervoersmiddelen. Het versnellen van de implementatie van duurzame energie en het verbeteren van de uitrol ervan op grotere schaal is afhankelijk van de ontwikkeling van nieuwe digitale tools, nieuwe marktmechanismen en niet-technologische kaders. Hier wordt de expertise van de twee gespecialiseerde EUR-centra ingezet in het MAGPIE-project. Gezien de thematische focus van MAGPIE op groene energie en autonome mobiliteit, het collaboratieve karakter en de focus op het versterken van de regionale economie, past het perfect in de EUR-strategie om positieve maatschappelijke impact te creëren, evenals bij de Erasmus strategische convergentie-initiatieven op het gebied van AI, data en digitalisering van de universiteiten en medische faculteiten van Delft, Rotterdam en Leiden, en op Resilient Delta.

“Door academische kennis aan de EUR te integreren met bedrijfsmatige innovatie en kennis van andere instituten en disciplines kan de EUR bijdragen aan een van de grote uitdagingen van de stad Rotterdam en haar haven: de energietransitie,” zegt Ed Brinksma, Voorzitter van het College van Bestuur van de EUR.

Het MAGPIE-project zal demonstratie- en proefprojecten creëren in de living lab omgeving van de haven van Rotterdam, om de technologische, operationele, digitale en organisatorische aspecten van de energievoorziening te verbeteren voor gebruik in havens. Zodra de subsidieovereenkomsten en het formele selectieproces naar tevredenheid zijn afgerond, verwachten ECDA en Erasmus UPT aan de proefprojecten te werken en ondersteunend onderzoek op verschillende gebieden te doen. Zij gaan nauw samenwerken met TU Delft en met TNO.

Logistieke en energiesystemen verbeteren

Hoogleraar Rob Zuidwijk, professor of global supply chains and ports bij RSM en academisch directeurr van ECDA: “Dankzij dit project kunnen we samen met publieke en private partners werken aan innovatieve concepten voor autonome en groene logistiek in havens. We kunnen voortbouwen op onze expertise op deze gebieden, maar kunnen ook leren van en bijdragen aan de uitvoerders in het project. Sommige van hen zullen ons bijvoorbeeld helpen om beter te begrijpen hoe logistieke systemen niet alleen ondersteuning bieden aan energiesystemen, maar dat ze er ook afhankelijk van zijn. En hoe methoden kunnen worden ingezet om de prestaties van deze gecombineerde systemen te verbeteren. Ook zullen we ontdekken hoe autonome transportoplossingen helpen bij het creëren van nieuwe vervoerswijzen die een nieuwe betekenis geven aan het aanpassen van vervoersmethoden voor betere en groene prestaties.”

Gegevensanalyse in havenactiviteiten

Dr. Marcel van Oosterhout, associate executive director van ECDA, zei: “In dit project wordt de kracht van data benut door een digitale tweeling van de haven te koppelen aan de kracht van AI om het energiesysteem en het gebruik van hernieuwbare energie in connectie met een geoptimaliseerd logistiek netwerk. ECDA’s toepasbare expertise op het gebied van energie en duurzaamheid en duurzame wereldwijde toeleveringsketens en havens zullen een interdisciplinair perspectief bieden op deze uitdaging. Het project past goed in ons doel om de samenleving voor te bereiden op een datagedreven toekomst, hands-on en mensgericht, naar een duurzame wereld.”

Naar een ‘nieuw normaal’

Directeur van Erasmus UPT, een onafhankelijk gespecialiseerd kenniscentrum van de Erasmus Universiteit voor toegepast onderzoek op het gebied van haveneconomie en management, stedelijke economie, mobiliteit en transport dr. Larissa van der Lugt: “Niet alle ontwikkelingen in het project gaan over technologie. Erasmus UPT is verantwoordelijk voor het monitoren van de impact en het ontwikkelen van de juiste niet-technologische kaders om de acceptatie van de innovaties te verbeteren. Het kan daarbij gaan om nieuwe marktmechanismen, nieuwe financiële modellen of prijsdifferentiatie – eigenlijk alle financiële en economische infrastructuren die zouden helpen om een technologische innovatie in een havenbedrijf te implementeren. We zullen kijken naar de kostenkloof tussen de oude manier van doen en de nieuwe manier, en wat dat betekent als we nieuwe gebruikers aanmoedigen om het te gebruiken. De informatie die we genereren voor MAGPIE kan worden gebruikt in vergelijkbare havenomgevingen over de hele wereld, voor het opschalen van de innovaties uit de MAGPIE-pilotprojecten. De informatie die we vinden, zal ertoe bijdragen dat nieuwe ontwikkelingen de norm worden in de markt.”

Disclaimer: deze mededeling mag in geen geval worden beschouwd als een formele toezegging van de CINEA om financiële steun te verlenen, aangezien dit afhangt van de voldane en tijdige sluiting van de voorbereiding van de subsidieovereenkomst en van de interne voltooiing van het formele selectieproces.