De Raad van State heeft vanmorgen groen licht gegeven voor Windplan Groen. In dit plan worden de komende jaren 90 nieuwe windmolens gebouwd in het Oosten van de provincie Flevoland. Pure Energie, duurzaam energiebedrijf uit Enschede, zal de bouw en het beheer van 20 van deze windmolens voor haar rekening nemen. Hiermee is Windplan Groen het grootste project ooit voor Pure Energie. Deze 20 windmolens kunnen evenveel opwekken als gemiddeld circa 160.000 huishoudens per jaar gebruiken.

Met de onherroepelijke vergunning kan Pure Energie, samen met Windkoepel Groen, de volgende stappen gaan zetten in dit grote project zoals de definitieve selectie van het type windmolen. In de vergunning is opgenomen dat molens met een tiphoogte van maximaal 249 meter zijn toegestaan. Hiermee worden dit een van de hoogste en dus ook meest productieve windmolens van Nederland.

Nieuwe molens in de plaats van oude

Onderdeel van dit project is de sanering van 12 bestaande windmolens van Pure Energie. Ter vergelijk: drie van de nieuwe molens wekken meer op dan alle 12 bestaande windmolens bij elkaar. De oude molens zullen worden gedemonteerd en op een andere locatie weer worden opgebouwd.

Verdubbeling productie

Windplan Groen is een uniek project; de 90 nieuwe windmolens wekken naar verwachting per jaar ongeveer evenveel op als in de gehele provincie Flevoland jaarlijks wordt gebruikt. Ook voor Pure Energie is dit project uniek. De 20 nieuwe molens zullen naar verwachting 400 miljoen kWh per jaar gaan opleveren en hiermee de totale opgewekte hoeveelheid groene stroom van Pure Energie meer dan verdubbelen. De komende jaren zal Pure Energie nog tientallen molens bouwen, waardoor de productie zal verviervoudigen.

Naar verwachting begint de bouw van de eerste windmolens in Windplan Groen in de loop van 2022.