Het Amsterdamse havencomplex is het op drie na grootste van Europa en vertegenwoordigt met 8% een flink aandeel in de regionale economie. Komende jaren is er uitzicht op gematigde verdere groei. Ook in de verdere toekomst kan de haven een sterke rol blijven vervullen, maar het karakter als grondstoffenhaven verandert met de opkomst van duurzame energie ingrijpend. Dit gaat gepaard met uitdagingen, maar er zijn ook nieuwe kansen. Dit blijkt uit de themapublicatie die ING Economisch Bureau vandaag publiceert.

Uitzicht op groei voor de korte termijn

De Amsterdamse havens (inclusief Noordzeekanaalgebied) waren in 2015 goed voor een totale overslag van 97 mln. ton. Met gematigde groei van de economie en de wereldhandel in het vooruitzicht kan de goederenoverslag in de haven de komende jaren nog enkele procenten per jaar groeien. Door de afhankelijkheid van de grondstoffenmarkten blijft de ontwikkeling op kwartaalbasis beweeglijk.

Ingrijpende verandering door energietransitie op lange termijn

Waar de goederenstroom de komende tijd nog niet zo veel verandert, ziet de lange termijn toekomst er voor de Amsterdamse haven ingrijpend anders uit. De snelheid waarmee duurzame energie zich ontwikkelt, is daarbij het meest bepalend. De energietransitie is een bedreiging voor het volume. Amsterdam is met 62% de haven met het grootste aandeel energiedragers (kolen + olie) onder de grote havens. Naar verwachting zal de kolenstroom tussen 2020 en 2030 flink afnemen door sluiting van oude kolencentrales. Uiteindelijk zal ook de overslag van minerale brandstoffen onder druk komen te staan, al is hier nu nog groei te verwachten.

Circulair biedt kansen – minder focus op volume, meer op toegevoegde waarde

De energietransitie heeft dus grote impact en de haven kan minder dan andere havens leunen op het nog groeiende containervervoer. Tegelijkertijd houdt de metropoolregio Amsterdam behoefte aan een sterke zeehaven en biedt verduurzaming ook kansen. ING Sectormanager Transport & Logistiek Machiel Bode: ‘De circulaire economie kan zich ontwikkelen tot invloedrijke factor en het Amsterdamse profiel biedt een goede uitgangspositie voor groei in opslag, overslag en handel van biobrandstoffen en afvalstoffen’. De uitdaging is om het duurzame cluster te laten groeien en schaal op te bouwen. In de toekomst zal de aandacht daarbij meer uitgaan naar toegevoegde waarde en minder naar volume.

Download het rapport: Energietransitie heeft grote impact op Amsterdamse haven