Door de explosieve groei van het dataverkeer in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld door de opkomst van internethypes, verbruiken datacentra enorm veel energie. Uit onderzoek van Hivos blijkt dat een groot deel van de Nederlandse datacentra nog altijd gevoed wordt door grijze stroom. Bijna de helft van de centra geeft bovendien geen of onvoldoende inzicht in het type stroom dat zij gebruiken. Het is volgens Hivos dan ook hoog tijd voor verandering in deze branche. 

Hivos benaderde 23 datacentra met een vragenlijst over welk type stroom zij gebruiken. Maar liefst tien van deze centra – bijna de helft dus – geven hierover geen of onvoldoende inzicht. En hoewel het gebruik van groene stroom toeneemt, geven slechts 3 van de 23 bedrijven aan dat zij 100% duurzame stroom gebruiken, te weten KPN, Evoswitch en Alticom.  

Groeiend energieverbruik datacentra
“In een sector waar duurzaamheid hoog op de agenda staat, zou je niet verwachten dat er nog datacentra zijn die grijze stroom gebruiken”, zegt Marieke Kragten, projectleider van het onderzoek. “De verwachting is dat ondanks efficiëntiemaatregelen in de branche de wereldwijde energiebehoefte van datacentra nagenoeg zal verdubbelen in de komende vijf jaar. Er moet dus echt wat veranderen in deze branche. Het moet groener én transparanter.”

Versnelt Gangnam hype klimaatverandering?
Datacentra zijn van cruciaal belang voor onze maatschappij. Dataopslag is bijvoorbeeld nodig voor financiële diensten, logistiek, gezondheidszorg en educatie. Daarnaast neemt het belang van sociale media almaar toe en kijken en verspreiden we steeds meer digitaal beeldmateriaal, bijvoorbeeld via Facebook en Youtube. Het welbekende Gangnam style filmpje op Youtube werd vanaf juli 2012 al bijna 1,9 miljard keer bekeken. Het energieverbruik daarvan heeft geleid tot 250.000 ton CO2 uitstoot. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ruim 190.000 passagiers die van Amsterdam naar Rio de Janeiro vliegen (zoals na te rekenen op de Hivos CO2 calculator). “Een gigantische hoeveelheid data staat op servers waarvan een groot deel gevoed wordt door grijze stroom. Op die manier dragen dit soort internethits dus bij aan klimaatverandering”, zegt Kragten.

Verschillen in groene stroom
Een deel van de datacentra in Nederland is inmiddels overgestapt op groene stroom. Er bestaan echter grote verschillen tussen de groene stroomproducten in Nederland en het effect daarvan op de verlaging van de CO2 uitstoot. De meerderheid van de bedrijven die openheid van zaken geeft, koopt groene stroom in die is opgewekt in het buitenland, voornamelijk afkomstig van lang bestaande waterkrachtcentrales in Scandinavië. Deze manier van energie inkopen zal echter niet leiden tot een reductie van de CO2 uitstoot, omdat er niet wordt geïnvesteerd in nieuwe duurzame opwekking. “Wij zouden daarom graag zien dat de datacentra zoveel mogelijk overstappen op duurzame energie, opgewekt in Nederland”, aldus Kragten.

Het hele rapport ‘Inventarisatie gebruik type energieproduct van commerciële datacentra’ is hier te lezen.