Aansluitend aan de presentatie van het CBS-rapport ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland’ vond vanmorgen in Nieuwspoort een energiek debat plaats over hoe Nederland bij kan dragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Centraal stond de vraag: hoe duurzaam is het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III? En hoe kunnen we gezamenlijk het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) dichterbij brengen – in Nederland en wereldwijd?

Aanleiding voor de bijeenkomst waren de brede oproepen voor een duurzaam regeerakkoord die bedrijfsleven, lokale overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen tijdens de kabinetsformatie in 2017 gedaan hebben. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III komen de SDG’s slechts één keer voor. Dat is onder het kopje ontwikkelingssamenwerking, terwijl de doelen universeel zijn en dus ook voor Nederland gelden.

Christiaan Rebergen, directeur-generaal Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, noemde het CBS-rapport een mooie ‘selfie’ van hoe Nederland er op het gebied van de SDG’s voor staat. Verder kondigde hij aan dat in de nieuwe beleidsnota van minister Kaag, die in mei verwacht wordt, de SDG’s centraal zullen staan.

Ruud Koornstra, Nationale Energiecommissaris, hekelde de trage voortgang op het concreet waarmaken van de SDG’s, die het CBS heeft geconstateerd. Hij stelde dat we het waarmaken van de SDG’s aan onszelf en aan toekomstige generaties verplicht zijn. Als wij het niet kunnen wie kan het dan wel? Nergens vind je zoveel rijkdom en innovatie als hier in Nederland. De trage voortgang is volgens Koornstra vooral het gevolg van gestolde belangen. De ondernemer stelde als afsluiting: ‘De naarste plek in de hel is gereserveerd voor hen die het probleem voor ogen, de oplossing voor handen hadden, maar die niet gehandeld hebben.’

Wiebe Draijer, lid van het ‘Multi-stakeholder platform on the implementation of the SDGs in the EU’ en directievoorzitter bij de Rabobank, stelde vervolgens dat de uitdagingen op het gebied van klimaat inmiddels in de categorie ‘doenbaar’ beland zijn. Voor voedsel ontbreekt echter nog een goed narratief. Daar ligt volgens Draijer een enorme kans voor Nederland. Ook gaf hij aan het beschamend te vinden dat Nederland zo achterloopt op het gebied van vrouwen aan de top.

Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss, gaf in levendige bewoording aan hoe haar gemeente is uitgegroeid van een gemeente met grote problemen tot de meest inspirerende Global Goals Gemeente. Oss loopt voorop in het maken van duurzame keuzes en het verbinden van groene doelen met sociale doelen. Buijs-Glaudemans: ‘Misschien hoort u dit verhaal niet zo vaak en vertellen we het te weinig. Dat komt omdat we aan het dóén zijn.’

Ten slotte gingen in twee panelgesprekken vertegenwoordigers van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in gesprek met Tweede Kamerleden om antwoord te geven op de vraag hoe duurzaam het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is en wat de volgende stappen kunnen zijn. Daniëlle Hirsch (BothENDS), Wiebe Draijer (SDG-Investing en Rabobank), Kirsten van den Hul (Partij van de Arbeid), Isabelle Diks (GroenLinks), Atzo Nicolaï (directeur DSM-Nederland), Emma Clemens (Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling Verenigde Naties), Rob Jetten (D66) en Sandra Beckerman (SP) formuleerden als centrale uitdaging voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en politiek om samen te werken en niet naar elkaar te wijzen tot de ander in actie komt. In het debat werd geopperd om in bestaand en nieuw beleid actiever zichtbaar te maken wat de bijdrage is aan de SDG’s. Hirsch: ‘Nederland is de 17e economie van de wereld. Het zou goed zijn als we onszelf ook een beetje op de pijnbank leggen.’ Jetten: ‘De overheid moet nog veel meer de SDG’s benoemen in maatregelen die genomen worden. Dat wordt nu te vaak nog vergeten.’

De kansen die de oproepers en Tweede Kamerleden signaleerden waren onder andere een SDG-toets om nieuw beleid en nieuwe wetgeving SDG-proof te maken. Ook was er enige overeenstemming dat het recent aangekondigde fonds Invest NL moet worden opgehangen aan het realiseren van de SDG’s.

De bijeenkomst werd afgesloten door Maria van der Heijden (MVO Nederland/De Groene Zaak), Bart Romijn (Partos) en Maresa Oosterman (SDG Charter), die de deelnemers uitnodigden om zich aan te sluiten bij de groeiende SDG beweging en daarbij de synergie en samenwerking op te zoeken.