Elske van de Fliert: “Zelf aan de slag kunnen met groener, schoner en slimmer rijden”

“Zelf aan de slag kunnen met groener, schoner en slimmer rijden”. Met dat in gedachte is het boek “Het CO2 afslankprogramma®, iedereen enthousiast voor groener rijden in een maand” geschreven. Ik wil dat iedereen nog lang kan blijven genieten van auto’s, vrachtwagens en motorfietsen. Dan moet er wel wat veranderen. En dus moet het duurzamer. Maar soms wordt verduurzamen zo moeilijk gemaakt. En dat hoeft het helemaal niet te zijn!

Zo begeleid ik een groep van fietsambassadeurs binnen een bedrijf. En door elke maand met elkaar te overleggen wat we nog meer kunnen doen om het fietsen te stimuleren, krijgen we steeds meer collega’s op de fiets. Ik deed een ander traject met ambassadeurs waarin we een oplossing zochten om de groeiende CO2 uitstoot van het wagenpark naar beneden te brengen, en zij vanuit dat traject een wedstrijd ‘meest zuinige wagenpark’ zijn gestart tussen de verschillende locaties. In een ander geval worstelde het bedrijf met een nieuw leasebeleid: hoe geven we dat nou zo vorm dat het duurzamer wordt, maar dat we ook onze medewerkers tevreden houden en daarmee behouden? Door samen met die medewerkers dat beleid vorm te geven, is dat beleid er gekomen en voelde men zich ook verantwoordelijk om dit uit te dragen. Allemaal met de stappen van het CO2 afslankprogramma® en het inzetten van de medewerkers als sleutel tot succes door ze ambassadeur te maken.

In de jaren dat ik me nu met groener, schoner en slimmer rijden bezig houd, is er veel gebeurd. Waar het meer dan tien jaar geleden ging om het doen van wagenparkscans waarbij ik keek welke auto’s er op bio-ethanol konden en welke bestelbussen op aardgas, hebben we het nu over thuiswerken, elektrische fietsen, het inzetten van HVO en is de elektrische auto eigenlijk gemeengoed geworden. Kortom: de oplossingen zijn er allemaal wel en worden steeds makkelijker toepasbaar voor een grote groep. Waar ik vroeger mijn advies toevertrouwde aan het papier en dan moest hopen dat er wat mee werd gedaan, zorg ik nu dat er een beweging binnen de organisatie op gang komt. Dat ik samen met een groep ambassadeurs nadenk over: waarom is dit voor ons zelf, voor het bedrijf en voor de maatschappij belangrijk? Wat is onze visie voor de lange termijn en hoe vertalen we dat naar een groot uitdagend doel voor de komende drie tot vijf jaar en een SMART doel voor dit jaar? Welke tactieken passen we dan toe en hoe zorgen we dat we ook op lange termijn mensen hierbij betrekken? Hoe houden we het vol? Hoe monitoren we? Zijn we gecommitteerd aan wat we willen bereiken?

Als jij je in de organisatie waar je voor werkt, bezig houdt met verduurzaming. Wanneer het wagenpark en/of de mobiliteit daarbinnen een onderwerp is, dan heb ik dit boek geschreven voor jou! Met mijn praktische en enthousiaste uitleg, verander ik rij- en reisgedrag. En met de tips in dit boek kan jij dat ook!

Elske van de Fliert, Zero-E

 

Share Button