Als huishoudens wereldwijd overgaan op elektrische auto’s verlaagt dat in bijna alle gevallen de netto uitstoot van broeikasgassen. Dit is zelfs het geval wanneer de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales op het huidige niveau blijft. Dat concluderen milieuonderzoekers van de Radboud Universiteit bij het doorberekenen van drie scenario’s voor de komende dertig jaar. De studie werd gepubliceerd in Nature Sustainability op 23 maart.

Een veelbesproken vraagstuk in deze tijd: zorgt het invoeren van elektrische auto’s voor een vermindering van CO2-uitstoot of juist niet? Bij hun productie komt immers ook CO2 vrij en het opwekken van de benodigde elektriciteit wordt op veel plekken in de wereld nog steeds gedaan door vervuilende kolen- en gascentrales. ‘Uit onze berekeningen blijkt echter dat als we wereldwijd zouden inzetten op elektrificatie, we daar in bijna alle gevallen netto minder broeikasgassen voor terug krijgen’, aldus Florian Knobloch, Radboud milieuonderzoeker en hoofdauteur van de publicatie.

Drie scenario’s

De onderzoekers deden een zogenaamde ‘life-cycle assessment’, waarbij ze niet alleen hebben doorberekend hoeveel broeikasgasemissie er ontstaat bij het gebruik van elektrische auto’s, maar ook in de productieketen en de afvalverwerking ervan. Naast elektrische auto’s hebben de onderzoekers deze berekeningen ook gedaan voor de verwarming van woningen met behulp van warmtepompen.

Ze vergeleken hierbij drie verschillende toekomstscenario’s voor de komende dertig jaar: een scenario waarbij we doorgaan met het huidige klimaatbeleid; een scenario waarbij klimaatbeleid gevoerd wordt aan de hand van de Parijse 2-gradendoelstelling; en een ‘worst-case’ scenario waarbij de CO2-uitstoot van de elektriciteitssector blijft zoals hij nu is.

Voor 95% van alle wereldwijd gereden kilometers en 95% van alle verwarmde woningen zou elektrificatie nu al een gunstig effect hebben op de CO2 uitstoot. Bovendien neemt dat gunstige effect in elk van de drie toekomstscenario’s alleen maar toe, zeker wanneer er actief klimaatbeleid wordt gevoerd. ‘Er zijn slechts een paar uitzonderingen, zoals in India, Polen en Iran, waar het voorlopig verstandiger zou zijn om het fossiele wagenpark te behouden. De belangrijkste reden hiervoor is dat de productie van elektriciteit in deze landen nu nog gepaard gaat met een erg hoge CO2-uitstoot’, zegt milieukundige Steef Hanssen, medeauteur van de publicatie.

Elektrificatie altijd schoner

Om de simulaties zo realistisch mogelijk te maken, hebben de onderzoekers rekening gehouden met allerlei zaken, zoals het percentage huishoudens waarvan de verwachting is dat ze daadwerkelijk overstappen op een elektrische auto. ‘Daarnaast zou het elektriciteitsnet een plotse overgang natuurlijk niet aankunnen, en de productiecapaciteit zou langzaam omhoog moeten. Vandaar dat we in ons model ook rekening houden met een geleidelijke opbouw’, zegt Knobloch.

‘Hoewel het fossiele wagenpark en verwarmingsketels in de komende jaren ook steeds efficiënter zullen worden, zien we dat het niet opweegt tegen de voordelen van elektrificatie. Vanuit klimaatperspectief gezien, zou elektrificatie dus bijna overal in de wereld vooral gestimuleerd moeten worden.’

Publicatie

Net emission reductions from electric cars and heat pumps in 59 world regions over time, Nature Sustainability. DOI: 10.1038/s41893-020-0488-7