De Europese Technische Expertgroep ‘Sustainable Finance’ heeft op 9 maart jl. een definitief voorstel voor een Europees classificatiesysteem (‘taxonomie’) voor ‘groene activiteiten’ gepubliceerd. De taxonomie bevat screeningscriteria voor 67 activiteiten in de sectoren landbouw, bosbouw, industrie, energie, transport, water en afval, ICT en gebouwen die “een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering”. Ondernemingen en institutionele beleggers zullen vanaf 2021/2022 verplicht worden gesteld om deze taxonomie te gebruiken om duidelijk te maken in welke mate hun activiteiten respectievelijk beleggingen ‘groen’ zijn.

De genoemde activiteiten zijn namelijk voor meer dan 90% verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot van de Europese Unie (EU). Door middel van de taxonomie kunnen onder meer institutionele beleggers beter nagaan welke (ondernemings)activiteiten nu al ‘groen’ zijn en welke werk maken van een transitie naar een (netto) koolstofvrije economie in 2050. Het classificatiesysteem is een nadere uitwerking van de Europese ‘taxonomieverordening’ waarover de Europese instituties in december 2019 een politiek akkoord bereikten.

Het is de verwachting dat het eindrapport van de Europese expertgroep de blauwdruk vormt
voor de door de Europese Commissie op te stellen uitvoeringsverordeningen inzake ‘groene taxonomie’. Eind dit jaar zullen de eerste uitvoeringsverordeningen worden gepubliceerd. Ondernemingen en
institutionele beleggers zullen dan vanaf 2021/2022 verplicht worden gesteld om deze taxonomie te gebruiken om duidelijk te maken in welke mate hun activiteiten respectievelijk beleggingen ‘groen’ zijn. Het
classificatiesysteem zal ook van toepassing zijn op de uitgifte van zogenoemde ‘groene obligaties’ door ondernemingen en overheden.