Dutch Green Building Council (DGBC) heeft vandaag de eerste Nederlandse handreiking gepubliceerd over de EU Taxonomie specifiek voor de bouw- en vastgoedsector. De EU Taxonomie is Europese wetgeving om te bepalen of beleggingen en investeringen groen zijn of niet. Deze spelregels van de Europese Unie zijn sinds 1 januari 2022 van kracht en hebben een grote invloed op de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. Een eenduidige interpretatie van de eisen ontbreekt. Daarom heeft DGBC in samenwerking met meer dan 30 marktpartijen een landelijke vertaalslag gemaakt voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector met daarin toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen.

De spelregels van de EU Taxonomie komen voort uit de Europese Green Deal en stimuleren dat kapitaal naar werkelijk groene investeringen stroomt. Ook voorkomen ze indirect ‘greenwashing’, want Europa wil dat alle grotere financiële instellingen gaan rapporteren over het groene gehalte van hun investeringen.

De EU Taxonomie maakt duidelijk welke activiteiten wel of niet groen zijn aan de hand van zes ‘klimaatdoelen’, waaronder mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering. Met de handreiking wil DGBC borgen dat financiële activiteiten in de bouw- en vastgoedsector op dezelfde manier worden beoordeeld in Nederland. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor het aantrekken van kapitaal en een eerlijke en transparante aanduiding van ‘groene’ activiteiten.

Gemeenschappelijke groene taal

Peter Gabriëls, senior projectmanager bij DGBC: “We zien dat de vastgoedmarkt in beweging is. Investeerders, zoals pensioenfondsen, willen groene beleggingen en ook financiers willen hun klanten stimuleren te vergroenen. Het is daarom van belang dat het vastgoed op dezelfde manier wordt beoordeeld en dat groen ook daadwerkelijk groen betekent. Daarvoor biedt deze handreiking een oplossing.”

Concrete invulling van het beleid

Gabriëls vervolgt: “De EU Taxonomie moet niet worden gezien als nog meer regels van bovenaf, maar juist de verduidelijking die de sector nodig heeft. Het zijn geen extra eisen, maar juist een concrete invulling van het uitgestippelde Europese beleid. Het is een eenduidige taal die de vergroening van de Nederlandse bouw- en vastgoedsector versnelt en verschillende opgaven integraal aanpakt. Het gaat over het voorkomen van klimaatverandering, maar ook over geen verdere schade aan biodiversiteit en het stimuleren van een circulaire economie.”

Effect op iedereen in de keten

Op dit moment vallen met name financiële bedrijven, zoals banken en vastgoedbeleggers, en grote bedrijven onder de rapportageplicht van de EU Taxonomie. Beleggers die ‘groene’ vastgoedfondsen beheren, moeten aantonen of zij ook voldoen aan de EU Taxonomie. Bedrijven met meer dan 500 medewerkers, 20 miljoen euro op de balans en netto-inkomsten van minimaal 40 miljoen én actief zijn in de Europese Unie, vallen ook onder de rapportageplicht.

Stap voor stap wordt deze groep steeds verder uitgebreid. “Uiteindelijk krijgt iedereen binnen de keten ermee te maken”, aldus Gabriëls. “Denk aan een belegger die onder de rapportageplicht valt en een nieuw gebouw wil aankopen. Hij moet duurzaamheidseisen neerleggen bij de projectontwikkelaar om aan de financiële groene spelregels van de EU Taxonomie te voldoen. Dit heeft ook gevolgen verder in de keten, voor bijvoorbeeld de aannemer of toeleveranciers van de bouwmaterialen. Door nu al te voldoen aan de EU Taxonomie, ben je daarmee een interessante samenwerkingspartner en kan je je onderscheiden in de markt.”

Lees de handreiking