De Waterlaat in Bergeijk zet een belangrijke stap in zijn ontwikkeling met de plaatsing van de eerste pilot-batterij. Op het industrieterrein wordt een Energyhub opgestart. Het project heeft als doel meer elektrisch vermogen beschikbaar te maken voor bedrijven op het industrieterrein en de verduurzaming te bevorderen door middel van lokale energiedeling. De batterij is geplaatst op vrijdag 14 juni.

Het vrijmaken van elektrisch vermogen gebeurt door het slim delen van energie en het plaatsen van extra vermogen in de vorm van batterijen. Het project is een samenwerking tussen het Kempisch OndernemersPlatform (KOP), Energy Freedom, Alius, de gemeente Bergeijk en lokale ondernemers. Door het gezamenlijke initiatief maken deelnemers afspraken over hoe energie en vermogen onderling worden verhandeld, wat de efficiëntie en duurzaamheid van het industrieterrein vergroot. “Het realiseren van deze batterij in de Energyhub is een mooi voorbeeld van samenwerking en technologische ontwikkeling in de Kempen,” zegt Jaap Leeflang, Adviseur Energietransitie grootzakelijk bij Alius. ”Energie voor elkaar!”

Proof of concept

Het systeem heeft twee doelen: het biedt extra elektrisch vermogen voor het bedrijf en fungeert als een ‘proof of concept’ voor het toevoegen van vermogen voor meerdere bedrijven in de toekomst. Het pilot-batterijsysteem is op het industrieterrein geplaatst door installatiebedrijf Burgmans & Alewijns bij Lemmens Metaalbewerking.

Slim meten en voorspellen

De congestie op het elektriciteitsnet belemmert net als op veel andere plekken de economische groei van de regio Bergeijk en het industrieterrein de Waterlaat. In 2022 is een groep ondernemers daarom begonnen met het verkennen van de mogelijkheden voor de Energyhub om meer vermogen vrij te maken. In deze hub worden alle deelnemende bedrijven elektrisch bemeten. Deze gegevens worden in de cloud opgeslagen. Dit resulteert in een geaggregeerd profiel, waarin duidelijk wordt dat de bedrijven nooit gelijktijdig hun hoogste pieken bereiken. Door slim te meten en te voorspellen, wordt meer vermogen beschikbaar dan op papier mogelijk lijkt bij de netbeheerder. In plaats van individuele contracten, beheert de uitbater van de hub één gezamenlijk contract richting de netbeheerder en individuele contracten voor de eigenaren van de aansluitingen.