De aandeelhouders van HVC hebben in juni 2008 een strategisch plan vastgesteld, waarmee een ontwikkeling is ingezet naar een meer samenhangend, efficiënt en duurzaam afvalbeheer dat zo veel mogelijk wordt ingezet als instrument in het CO2-reductiebeleid van de overheid.
Meer gebruikmaken van duurzame energie leidt tot minder CO2-uitstoot. Afval is een van de bronnen voor het produceren van duurzame energie, naast, wind, zon, geothermie en biomassa, zoals afvalhout en snoeiafval voor de bio-energiecentrale en gft om te vergisten.

Elektriciteit en warmte
De huidige wijze van verbranden van afvalhout levert elektriciteit en warmte op. HVC is betrokken bij de ontwikkeling van een vergassingsproces waarmee met een hogere efficiency een breed inzetbaar gas kan worden verkregen.
Daarnaast worden warmtenetwerken ontwikkeld rond de verbrandingsinstallaties in Alkmaar en Dordrecht om de vrijkomende thermische energie te benutten voor verwarming van woningen en bedrijven.

Technieken van de toekomst
HVCinzameling en HVCverwerking streven continu naar verbetering van de milieuprestaties. Dit betreft zowel het verbeteren van de huidige technieken als het ontwikkelen van betere technieken voor de toekomst.
Een nieuwe techniek is het vergisten van groente-, fruit- en tuinafval. Naar verwachting zal in de loop van 2010 het grootste deel van het gft-aanbod kunnen worden verwerkt tot biogas en compost. Hiermee kan een positief CO2-effect worden verkregen dat kan oplopen tot 200 à 400 kilo CO2 per ton gft.