Klimaatneutraal ondernemen

Klimaatneutraal ondernemen gaat verder dan zuinig omgaan met energie en het gebruik van duurzame energie. CO2-uitstoot die uiteindelijk niet kan worden vermeden wordt gecompenseerd. Door CO2-credits te kopen van projecten die het broeikaseffect helpen te bestrijden. Dit mechanisme is ontwikkeld in het kader van het Kyoto protocol. Het stelt duurzame energie en -bosprojecten in staat om extra inkomsten te genereren en daarmee hun levensvatbaarheid te vergroten.

Steeds meer bedrijven en organisaties nemen hun verantwoordelijkheid voor klimaatveranderdering serieus. Ze weten zich daarin gewaardeerd door klanten, medewerkers en (duurzame) beleggers die het op prijs stellen dat daarmee een concrete invulling wordt gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Er zijn bedrijven en organisaties die ervoor kiezen hun gehele bedrijfsvoering klimaatneutraal te maken. Anderen beginnen met een deel. Een voorbeeld daarvan is het Ministerie van VROM dat met het Trees for Travel programma haar vliegverkeer klimaatneutraal heeft gemaakt.

Hans Markowski, Directeur van Business for Climate: -Klimaatverandering vormt, samen met de vermindering van biodiversiteit, het grootste milieuvraagstuk van deze eeuw. Daarbij is het ook nog eens een vraagstuk van sociale rechtvaardigheid. Juist de landen die de minste CO2 uitstoten- de ontwikkelingslanden – worden het meest door klimaatverandering getroffen. Wij stellen ondernemingen en organisaties in staat hun verantwoordelijkheid in dit vraagstuk te nemen”.

7 ton CO2

De CO2-uitstoot die door de congresactiviteiten wordt veroorzaakt bedraagt 7 ton CO2. De berekening is gebaseerd op het verbruik van elektriciteit en gas in de congresruimten en het transport van de congresdeelnemers.

Folkert van der Molen, initiator en organisator van het jaarlijkse duurzaam ondernemen congres vanuit DHV: -met het organiseren van een klimaatneutraal congres willen we laten zien dat klimaatneutraal ondernemen een logische en concrete invulling is van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hopen dat we hiermee anderen inspireren en aanzetten tot het nemen van actie”.

Duurzaam bos

De CO2- uitstoot van het congres wordt gecompenseerd met 7 CO2-credits afkomstig uit het Mount Elgon National Park project in Oeganda. Samen met de Uganda Wild Life Authority herstelt Stichting Face hier tropisch bos. Inmiddels is ruim 8.000 hectare gerealiseerd. In het project zijn 400 tot 600 lokale mensen werkzaam.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van Business for Climate zijn Stichting Face en Triodos Bank.

Stichting Face (Forests Absorbing Carbon-dioxide Emissions) heeft inmiddels 55.000 ha bos aangeplant met als doel CO2-vastlegging en behoud van biodiversiteit. Met de opbrengst van CO2-credits worden weer nieuwe bossen aangelegd. De bossen bevinden zich onder meer in Nederland, Uganda en Equador.

Triodos Bank staat voor duurzaam bankieren en beleggen. Een recent initiatief van Triodos Bank is het Triodos Climate Clearing House. Dit fungeert als register en handelsplatform voor CO2-credits. Via hun CO2-rekeningen kunnen kopers en verkopers transacties in CO2-credits verrichten.