Eerste concepttekst van ISO 26000 (MVO)

Bron
NEN

De Working Draft (WD) van ISO 26000, Guidelines on Social Responsibility, ligt momenteel ter commentaar voor alle ISO-leden. Deze eerste concepttekst geeft al wat inzicht in de te verwachten inhoud en vorm van ISO 26000. Van 15 tot en met 19 mei 2006 zullen de experts van de ISO-werkgroep on Social Responsibility in Lissabon vergaderen om tot een definitieve eerste Working Draft te komen. Ook Nederland zal hier vertegenwoordigd zijn en haar input leveren. Wanneer internationaal consensus gevonden is over deze WD kan de volgende fase binnen het normontwikkelingsproces van ISO worden ingegaan.

Inhoudelijk commentaar
De Nederlandse normcommissie MVO heeft het Nederlandse commentaar op de concept Working Draft geformuleerd. Over het algemeen was men redelijk tevreden over de inhoud van deze eerste conceptteksten. Inhoudelijk gezien is nog steeds het gemis aan onderscheid tussen ‘substantive principles’ (principes voortkomend uit internationale richtlijnen zoals de ILO-conventies) en ‘process principles’ (operationele principes als ‘transparantie’) een punt van zorg. Verder was het commentaar ook gericht op de lengte van zinnen, een bekende kwaal van ISO-teksten! De Nederlandse normcommissie zal naast haar inhoudelijke inbreng, het verkorten en versimpelen van teksten continu als aandachtspunt meenemen. ISO 26000 zal, na verschillende commentaar- en stemrondes, in 2008 in haar definitieve vorm gepubliceerd worden.

Share Button