Inhoudelijk commentaar
De Nederlandse normcommissie MVO heeft het Nederlandse commentaar op de concept Working Draft geformuleerd. Over het algemeen was men redelijk tevreden over de inhoud van deze eerste conceptteksten. Inhoudelijk gezien is nog steeds het gemis aan onderscheid tussen ‘substantive principles’ (principes voortkomend uit internationale richtlijnen zoals de ILO-conventies) en ‘process principles’ (operationele principes als ’transparantie’) een punt van zorg. Verder was het commentaar ook gericht op de lengte van zinnen, een bekende kwaal van ISO-teksten! De Nederlandse normcommissie zal naast haar inhoudelijke inbreng, het verkorten en versimpelen van teksten continu als aandachtspunt meenemen. ISO 26000 zal, na verschillende commentaar- en stemrondes, in 2008 in haar definitieve vorm gepubliceerd worden.